M/V op laatste plaats van Brusselse kieslijsten

Het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek verplicht de partijen om bij de gemeenteraadsverkiezingen evenveel mannelijke, als vrouwelijke kandidaten op de kieslijsten te plaatsen, in afwisselende volgorde. Bij een even aantal kandidaten behoren de lijsttrekker en lijstduwer automatisch tot een verschillend geslacht. Bij een oneven aantal kandidaten is dat niet het geval. Vandaar dat de partijen nu de keuze krijgen. Zij mogen de laatste plaats zowel aan een man, als aan een vrouw toebedelen. Om het even wie er op de voorlaatste plaats staat.

Op een kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mogen er nooit meer kandidaten staan dan er mandaten te begeven zijn. Bovendien mag het verschil tussen het aantal kandidaten per geslacht, niet hoger zijn dan 1.

Vanaf de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018 moeten de plaatsen bovendien afwisselend toegewezen worden aan een mannelijke (M), en vrouwelijke kandidaat (V). Door dit ‘ritssysteem’ zijn de lijsttrekker en lijstduwer altijd van een verschillend geslacht bij een even aantal kandidaten.Bij een lijst met slechts 4 kandidaten is dat bijvoorbeeld: M – V – M – V.

Maar bij een lijst met een oneven aantal plaatsen zijn de eerste en de laatste kandidaat automatisch van hetzelfde geslacht. Bijvoorbeeld: M – V – M – V – M. En dat wringt een beetje. Immers, de plaatsen van de lijsttrekker en die van de lijstduwer zijn allebei gegeerd en leiden bijna altijd tot een effectief mandaat.

Om het sekse-evenwicht tussen de eerste en de laatste plaats te kunnen behouden, zonder de pariteit op de lijst zelf overboord te gooien, besliste Brussel nu dat de kandidaat op de laatste plaats altijd zowel een man, als een vrouw mag zijn. Ook al werd de voorlaatste plaats al toegewezen aan een persoon van hetzelfde geslacht.Als de lijsttrekker een man is, mag de lijstduwersplaats dus toch naar een vrouw gaan, en omgekeerd. Als er 5 mandaten te begeven zijn, zijn er dus 4 combinaties mogelijk: M – V – M – V – M; M – V – M – V – V; V – M – V – M – V; en V – M – V – M – M.

In werking op:

  • 10 november 2016. “Deze ordonnantie treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad”.
  • Eerste toepassing n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.

Bron:Ordonnantie van 27 oktober 2016 tot wijziging van het Brussels gemeentelijk kieswetboek om de pariteit tussen mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten voor de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest georganiseerde gemeenteraadsverkiezingen te bevorderen, BS 10 november 2016
Zie ook:

Carine Govaert

Ordonnantie tot wijziging van het Brussels gemeentelijk kieswetboek om de pariteit tussen mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten voor de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest georganiseerde gemeenteraadsverkiezingen te bevorderen

Afkondigingsdatum : 27/10/2016
Publicatiedatum : 10/11/2016

Gepubliceerd op 10-11-2016

  93