Loonbedragen Arbeidsovereenkomstenwet aangepast op 1 januari 2018

Aanpassing op 1 januari 2018 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden (artikel 131)

De loonbedragen in de Arbeidsovereenkomstenwet worden op 1 januari 2018 geïndexeerd. De nieuwe bedragen zijn op 17 november 2017 verschenen in het Belgisch Staatsblad.
 
 

Coëfficiënten

Het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden voor het derde trimester 1984 was vastgesteld op 185,9 (basis 100 in 1975) en voor het derde trimester 2017 was dat 112,10 (basis 100 in 2010).
Dit levert volgende formule op voor de aanpassing van de loonbedragen op 1 januari 2018: 112,10/185,9 x 0,51362 x 0,736756 x 0,750638.
Dit resultaat wordt vermenigvuldigd met de bedragen die op 1 januari 1985 van toepassing waren. Waarbij uit het bericht van de FOD Werkgelegenheid blijkt dat men volgende coëfficiënten toepast:
  • 0,51362 (omzettingscoëfficiënt basis 1975-1988);
  • 0,736756 (omzettingscoëfficiënt basis 1988-1997);
  • 0,750638 (omzettingscoëfficiënt basis 1997-2010).

Loonbedragen vanaf 1 januari

1/ 34.180 euro (basisbedrag: 16.100 euro; artikelen 22bis , 65 en 104 van de Arbeidsovereenkomstenwet). Het gaat hier om de toepassing van het scholingsbeding en het concurrentiebeding.
2/ 68.361 euro (basisbedrag: 32.200 euro; artikelen 65 en 69 van de Arbeidsovereenkomstenwet). Het gaat hier om de toepassing van het concurrentiebeding en het scheidsrechterlijk beding.
Bijvoorbeeld: artikel 22bis van de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt dat het scholingsbeding geacht wordt onbestaande te zijn wanneer het jaarloon 34.180 euro niet overschrijdt. Uiteraard zal men ook moeten voldoen aan de andere wettelijke voorwaarden.
Sinds 1 januari 2014 wordt de opzeggingstermijn voor elke werknemer op dezelfde manier bepaald, ongeacht zijn statuut. Voor bedienden waarvan de arbeidsovereenkomst aangevangen is vóór die datum, geldt een systeem met behoud van de opgebouwde opzeggingstermijn (op 31 december 2013). In die gevallen zijn de (oude) loongrenzen nog relevant.
Bron: Aanpassing op 1 januari 2018 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden (artikel 131), BS 17 november 2017
Zie ook:
— Aanpassing op 1 januari 2017 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden (artikel 131), BS 25 november 2016 (bedragen 2017)
— Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, BS 22 augustus 1978 (Arbeidsovereenkomstenwet)
Steven Bellemans
  419