Loonbedragen arbeidsovereenkomstenwet aangepast op 1 januari 2016

De loonbedragen in de arbeidsovereenkomstenwet worden op 1 januari 2016 geïndexeerd. De nieuwe loonbedragen zijn op 4 november 2015 verschenen in het Belgisch Staatsblad.

Coëfficiënten

Het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden voor het derde trimester 1984 was vastgesteld op 185,9 (basis 100 in 1975), en voor het derde trimester 2015 bedroeg het 108,96 (basis 100 in 2010). Dit levert volgende formule op: 108,96/185,9 x 0,51362 x 0,736756 x 0,750638.

Het resultaat wordt vermenigvuldigd met de bedragen die op 1 januari 1985 van toepassing waren. Men hanteert volgende omzettingscoëfficiënten:

  • omzettingscoëfficiënt basis 1975-1988: 0,51362
  • omzettingscoëfficiënt basis 1988-1997: 0,736756
  • omzettingscoëfficiënt basis 1997-2010: 0,750638

Loonbedragen

De loonbedragen worden jaarlijks aangepast. Vanaf 1 januari 2016 gelden volgende bedragen:

1/ 33.221 euro (basisbedrag: 16.100 euro; artikelen 22bis , 65 en 104 van de arbeidsovereenkomstenwet). Het gaat hier om de toepassing van het scholingsbeding en het concurrentiebeding.

2/ 66.441 euro (basisbedrag: 32.200 euro; artikelen 65 en 69 van de arbeidsovereenkomstenwet). Het gaat hier om de toepassing van het concurrentiebeding en het scheidsrechterlijk beding.

Wettelijk bedrag Geïndexeerd bedrag 2016Geïndexeerd bedrag 2015
16.10033.221 euro33.203 euro
32.20066.441 euro66.406 euro

Bijvoorbeeld: artikel 22bis van de arbeidsovereenkomstenwet bepaalt dat het scholingsbeding geacht wordt onbestaande te zijn wanneer het jaarloon 33.221 euro niet overschrijdt. Uiteraard zal men ook moeten voldoen aan de andere wettelijke voorwaarden.

Zoals bekend heeft de wet op het eenheidsstatuut een aantal aanpassingen doorgevoerd binnen de arbeidsovereenkomstenwet. Zo zijn de loonbedragen niet meer relevant voor het proefbeding en het sollicitatieverlof. De jaarloongrenzen zijn ook niet meer relevant voor het bepalen van de opzeggingstermijnen. Want sinds 1 januari 2014 gelden er uniforme vaste opzeggingstermijnen voor arbeiders en bedienden. De ‘oude’ loongrenzen zijn bij de toepassing van het zogenaamde kliksysteem wel nog relevant voor wie al in dienst was vóór 1 januari 2014.

Bron:Aanpassing op 1 januari 2016 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden (artikel 131), BS 4 november 2015
Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, BS 22 augustus 1978 (arbeidsovereenkomstenwet)

Steven Bellemans

Aanpassing op 1 januari 2016 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden (artikel 131)

Afkondigingsdatum : 04/11/2015
Publicatiedatum : 04/11/2015

Gepubliceerd op 06-11-2015

  65