Lokale besturen krijgen subsidie van 4.500 euro voor digitale omgevingsvergunning

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2016 houdende eenmalige subsidiëring van de digitale behandeling van de omgevingsvergunning

De Vlaamse regering besliste al in 2016 om een kleine vergoeding toe te kennen aan de provincies, steden en gemeenten, die hun informaticasystemen moesten aanpassen aan de digitale omgevingsvergunning. De vergoeding was vastgelegd op 4.500 euro voor diegenen die snel overschakelden, en op 3.000 euro voor de late intreders. De regering trekt dat laatste bedrag nu op.
Bij besluit van 22 december 2017 besliste de Vlaamse regering om aan alle provincies, steden en gemeenten eenzelfde bedrag van 4.500 euro toe te kennen. Om het even wanneer zij overschakelden op de omgevingsvergunning.
De subsidie zou vorig jaar al uitbetaald zijn aan de provincies, die op 23 februari 2017 verplicht moesten instappen in het omgevingsvergunningsproces, en aan de 6 gemeenten die tussen 23 februari en 1 juni 2017 vrijwillig instapten.
De zowat 300 overige gemeenten, die op 1 januari 2018 moesten overschakelen, zullen hun subsidie ten laatste op 30 juni van dit jaar krijgen.
Omgevingsvergunningen móeten in principe digitaal ingediend worden, maar er zijn nog 4 uitzonderingen op de regel. Indienen op papier kan nog:
  • bij stedenbouwkundige dossiers waarvoor geen medewerking van een architect vereist is;
  • bij ingedeelde inrichtingen en activiteiten van klasse 3;
  • bij bijstellingen van verkavelingen zonder wijziging van de kavelgrenzen; en
  • bij Franstalige aanvragen in faciliteitengemeenten.
Van toepassing:
  • Vlaams gewest.
  • Vanaf 21 augustus 2017 (art. 2; retroactief dus).
Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2017 tot wijziging van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2016 houdende eenmalige subsidiëring van de digitale behandeling van de omgevingsvergunning, BS 22 januari 2018.
Zie ook:
Carine Govaert
  340