Lijst met terugbetaalde implantaten aangepast

Sinds 1 juli 2014 gebeurt de terugbetaling van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen op basis van een omvangrijke lijst met verstrekkingen en bijhorende vergoedingsregels. In de lijst zijn enkele onnauwkeurigheden geslopen. Een nieuw KB werkt die weg, met ingang van 1 juli 2014.

Niet-heroplaadbare neurostimulatoren

In de rubriek ‘neurochirurgie’ worden onder meer niet-heroplaadbare neurostimulatoren vergoed. Alleen neurostimulatoren die in de nominatieve lijst staan worden terugbetaald. Om op die nominatieve lijst te kunnen komen, moet de niet-heroplaadbare neurostimulator bepaalde garanties bieden. Die garantieregeling wordt nu herschreven.

De volledig ingeplante niet-heroplaadbare neurostimulator voor unilaterale of bilaterale stimulatie moet een garantie bij defect geven gedurende vijftien maanden (nummers 151012-151023 en 151034-151045).

De niet-heroplaadbare vervangingsneurostimulator moet – om op de nominatieve lijst te komen – eenzelfde garantie bij defect geven. Maar daar komt ook nog een garantie (end of life) pro rata van vijftien maanden (unilaterale vervangingsneurostimulatoren) of 24 maanden bij (bilaterale vervangingsneurostimulatoren. Deze garantieregeling geldt voor de volledig ingeplante niet-heroplaadbare vervangingsneurostimulatoren voor unilaterale stimulatie of bilaterale stimulatie (nummers 151056-151060 en 151093-151104). Ook bij voortijdige vervanging (nummers 151071-151082 en 151115-151126).

Cochleair implantaat

Ook de regels voor de cochleaire implantaten worden aangepast. Meer bepaald de terugbetaling van de kit met een tweede volledig gehoortoestel (te implanteren en niet te implanteren delen ) voor een elektrische intracochleaire stimulatie met behulp van multiple elektroden. Simultaan of sequentieel geplaatst met de plaatsing van een eerste gelijkaardig gehoortoestel. En dit zowel bij patiënten jonger of ouder dan acht jaar.

Deze kits worden alleen terugbetaald bij kinderen die al een gunstig advies hebben gekregen voor het eerste gehoortoestel (152935-152946 (minder dan acht jaar), 152950-152961 (vanaf acht jaar) of op basis van het oude nomenclatuurnummer 683690-683701). De implantatie van het tweede gehoortoestel moet gebeuren voor de twaalfde verjaardag. Of – bij kinderen met een dreigende bilaterale ossificatie – voor de achttiende verjaardag.

Fecale incontinentie

De vervangingsstimulator voor behandeling van fecale incontinentie door middel van dynamische graciloplastie behoort tot de terugbetaalde verstrekkingen in de rubriek ‘heelkunde op het abdomen en pathologie van het spijsverteringsstelsel’. De plafondprijs voor deze verstrekking is niet 4.459,76 maar wel 4.456,79 euro.

Inwerkingtreding

Het MB van 3 september 2015 treedt in werking op 1 juli 2014.

Bron:Ministerieel besluit van 3 september 2015 tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, BS 2 oktober 2015

Ilse Vogelaere

Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

Afkondigingsdatum : 03/09/2015
Publicatiedatum : 02/10/2015

Gepubliceerd op 07-10-2015

  491