Lidgeld voor bijstandsorganisaties persoonsvolgend budget blijft op 50 euro

Mensen met een persoonsvolgend budget kunnen zich laten helpen door een erkende bijstandsorganisatie. Maar die dienstverlening is niet gratis. Ze moeten jaarlijks een lidgeld betalen. En voor 2016 is dat - net als vorig jaar trouwens - 50 euro. Nieuw is wel dat het lidgeld voortaan kan betaald worden met personeelspunten. De omslagsleutel is dezelfde als die die gebruikt wordt om personeelspunten om te zetten in euro en omgekeerd in geval men cash en voucher wil combineren.

De bijstandsorganisatie geeft de budgethouder die het lidgeld heeft betaald laagdrempelige individuele bijstand. Het gaat bv. om individueel advies van op afstand over de bestedingsmogelijkheden en de bestedingsvoorwaarden van het persoonsvolgend budget. Of om bemiddeling bij kortdurende geschillen.

Het nieuwe besluit van 1 juli 2016 is - voor wat betreft het lidgeldbedrag - in werking getreden op 1 januari 2016. De omzetting van het lidgeld naar personeelspunten op 1 april 2016.

Bron:Ministerieel besluit van 1 juli 2016 tot vaststelling van het lidgeld dat bijstandsorganisaties aanrekenen aan budgethouders in het kader van persoonsvolgende financiering, BS 22 augustus 2016
Zie ook:Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 over de indiening en de afhandeling van de aanvraag van een budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over de terbeschikkingstelling van dat budget (art. 17)Besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2015 houdende de vergunningsvoorwaarden en de subsidieregeling van bijstandsorganisaties om budgethouders bij te staan in het kader van persoonsvolgende financiering

Ilse Vogelaere

Ministerieel besluit tot vaststelling van het lidgeld dat bijstandsorganisaties aanrekenen aan budgethouders in het kader van persoonsvolgende financiering

Afkondigingsdatum : 01/07/2016
Publicatiedatum : 22/08/2016

Gepubliceerd op 25-08-2016

  121