Leefloon stijgt op 1 januari 2021, 2022, 2023 én 2024

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon

Vanaf 1 januari 2021 zal het leefloon jaarlijks met 2,6875% stijgen. En dat gedurende 4 jaar. De federale regering geeft hiermee uitvoering aan haar engagement uit het regeerakkoord om de laagste uitkeringen gefaseerd op te trekken om de armoededrempel te bereiken.

Categorie
Basisbedrag vanaf 1 januari 2021 (in euro)
Basisbedrag vanaf 1 januari 2022 (in euro)
Basisbedrag vanaf 1 januari 2023 (in euro)
Basisbedrag vanaf 1 januari 2024 (in euro)
Samenwonende
5.515,62
5.663,85
5.816,07
5.972,38
Alleenstaande
8.273,45
8.495,80
8.724,12
8.958,58
Persoon die samenwoont met een gezin ten laste
11.181,13
11.481,62
11,790,19
12.107,05

In werking: 1 januari 2021

Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  68