Leefloners moeten OCMW inlichten over ieder kort verblijf in het buitenland (art. 70 en 71 PW I)

Wie een leefloon ontvangt van het OCMW en voor een korte periode naar het buitenland trekt is verplicht om dit te melden. Voortaan geldt die verplichting voor ieder buitenlands verblijf van een week of meer. De procedure wordt daarmee een pak strenger want het OCWM inlichten moest in het verleden alleen bij verblijven langer dan een maand.

De wetgever heeft de periode ingekort omdat de informatie over buitenlandse verblijven cruciaal is in het kader van het sociaal onderzoek en de sociale begeleiding van de leefloner. Voor iedere buitenlandse reis is hij dan ook verplicht om – vóór zijn vertrek - niet alleen de duur maar ook de reden van zijn reis door te geven.

Leefloners die voor een korte periode naar het buitenland gaan, behouden hun leefloon. Dat wordt pas geschorst vanaf een verblijf van meer dan 4 weken. Al kan het OCMW die termijn in uitzonderlijke omstandigheden verlengen.

Dit onderdeel van de Programmawet I van 26 december 2015 is op 9 januari 2016 in werking getreden, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron:Programmawet (I) van 26 december 2015, BS 30 december 2015. (art. 70 en 71)
Zie ook Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, BS 31 juli 2002. (art. 23) Koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie, BS 31 juli 2002. (art. 38)

Laure Lemmens

Programmawet (I)

Afkondigingsdatum : 26/12/2015
Publicatiedatum : 30/12/2015

Gepubliceerd op 08-02-2016

  345