Landbouwvennootschap blijft bestaan (art. 204 en 205 DB Justitie)

Wet houdende diverse bepalingen betreffende justitie

Sinds 1 november 2018 is er geen onderscheid meer tussen handelsvennootschappen en burgerlijke vennootschappen. Men spreekt alleen nog van vennootschappen. Het concept ‘burgerlijke vennootschap’ verdwijnt hierdoor. In het kader van die hervorming had de wetgever de landbouwvennootschap - een burgerlijke vennootschap met rechtspersoonlijkheid - volledig afgeschaft. Maar dat blijkt nu een vergissing. De landbouwvennootschap blijft bestaan, alleen haar burgerlijk karakter verdwijnt. De landbouwvennootschap krijgt nu een plaats bij de vennootschappen met rechtspersoonlijkheid.

Artikel 204 van de wet van 21 december 2018 is in werking getreden op 31 december 2018.

Bron: Wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen betreffende justitie, BS 31 december 2018 (art. 204 en 205 DB Justitie)
Zie ook:
Wetboek van vennootschappen (art. 2)
Ilse Vogelaere
  111