Lagere verwijlinteresten voor overheidsopdrachten die vóór augustus 2002 zijn gegund

Een overheidsdienst die zijn schulden in het kader van een overheidopdracht voor werken, leveringen of diensten niet tijdig betaalt, is automatisch een verwijlinterest verschuldigd bovenop het overeengekomen bedrag. De rentevoeten die vanaf 1 juli 2014 van toepassing zijn, werden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 15 juli 2014.

Overheidsopdrachten die zijn gegund vóór 8 augustus 2002

Vanaf 1 juli 2014 bedraagt de toe te passen rentevoet van de verwijlinteresten 1,90% voor de overheidsopdrachten die zijn bekendgemaakt vanaf 1 mei 1997 en voor de overheidsopdrachten zonder verplichting tot bekendmaking waarvoor de uitnodiging tot het indienen van een offerte of van een aanvraag tot deelneming vanaf die datum werd uitgeschreven. Sinds 1 december 2013 was die rentevoet vastgesteld op 2,25%.

Overheidsopdrachten die zijn gegund tussen 8 augustus 2002 en 15 maart 2013

In overeenstemming met het oude KB betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden bedraagt de rentevoet voor overheidsopdrachten die zijn gegund tussen 8 augustus 2002 en 15 maart 2013 7,50% van januari 2014 tot juni 2014. Die rentevoet is dus gelijk gebleven ten opzichte van de periode van juli 2013 tot december 2013.

Overheidsopdrachten die zijn gegund vanaf 16 maart 2013

In uitvoering van het nieuwe KB betreffende de algemene uitvoeringsregels bedraagt de rentevoet voor overheidsopdrachten zijn gegund vanaf 16 maart 2013 8,50% voor de periode van januari 2014 tot juni 2014. Die rentevoet is dus identiek aan de rentevoet die van toepassing was voor de periode van juli 2013 tot december 2013.

Bron:Bericht. Overheidsopdrachten. Rentevoet van de verwijlintresten. Artikel 15, § 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden. Vanaf 1 juli 2013 : artikel 69 van het koninklijk besluit 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, BS 15 juli 2014.
Zie ook:Overheidsopdrachten. Rentevoet van de verwijlintresten. Artikel 15, § 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden. Vanaf 1 juli 2013: artikel 69 van het koninklijk besluit 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. Bericht, BS 16 december 2013.

Benoît Lysy

Bericht Overheidsopdrachten. Rentevoet van de verwijlintresten. Artikel 15, § 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden. Vanaf 1 juli 2013: artikel 69 van het koninklijk besluit 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken

Afkondigingsdatum : 15/07/2014
Publicatiedatum : 15/07/2014

Gepubliceerd op 24-07-2014

  118