Lagere subsidies voor sociale verhuurkantoren (art. 18-21, 23-24, en 28 van het Stopzettingsbesluit)

Sociale verhuurkantoren krijgen minder geld van de Vlaamse overheid. Dat geldt zowel voor de basissubsidie met aanvullende subsidies, en de VIA-subsidies, als voor de subsidies bij opstart en fusie. Anderzijds daalt ook de vergoeding die de svk’s aan de VMSW moeten betalen voor de ondersteuning van hun verhuuractiviteiten.

Lagere basis- en aanvullende subsidies

De basis- en aanvullende subsidies dalen lichtjes:

Aantal huurwoningenTot 31 december 2014Vanaf 1 januari 2015
Svk met 50 tot en met 99 huurwoningen 111.500 euro + 1.550 euro per woning vanaf de 51e woning 110.385 euro + 1.534,50 euro per woning vanaf de 51e woning
Svk met 100 of meer huurwoningen 205.000 euro + 1.550 euro per woning vanaf de 101e tot en met de 250e woning+ 1.600 euro per woning vanaf de 251e woning 202.950 euro + 1.534,50 euro per woning vanaf de 101e tot en met de 250e woning + 1.584 euro per woning vanaf de 251e woning
Tijdelijke verhoging na fusie + 200 euro per woning vanaf de 51e woning + 198 euro per woning vanaf de 51e woning

Lagere opstartsubsidie

Erkende sociale verhuurkantoren die kunnen aantonen dat zij een groeitraject volgen om na 4 jaar over minstens 50 huurwoningen te beschikken, hebben gedurende 4 jaar recht op een opstartsubsidie van 14.850 euro (vroeger: 15.000 euro).

Lagere VIA-subsidies

We noteren ook een lichte daling bij de VIA-subsidies, die toegekend worden in uitvoering van het vorige Vlaams Intersectoraal akkoord voor de social profit- en social non-profitsector (VIA) (art. 3-5 van het VIA-subsidiebesluit):

TegemoetkomingTot 31 december 2014Vanaf 1 januari 2015
In de eindejaarspremie 38.640 euro 38.253,60 euro
Ter versterking van het management 9.200 euro 9.108 euro
In de werkdrukvermindering 6.440 euro 6.375 euro

Maar ook lagere verhuurvergoeding

Alle sociale woonactoren – dus svk’s, maar ook gemeenten, OCMW’s en sociale huisvestingsmaatschappijen – betalen een beheersvergoeding aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). Die bestaat uit 3 elementen:

  • een percentage op de leningen die de VMSW verstrekt;
  • een vergoeding ter ondersteuning van de verhuuractiviteiten; en
  • een vergoeding ter de ondersteuning van de verkoopactiviteiten.

De vergoeding voor ondersteuning van de verhuuractiviteiten bestaat normaal gezien uit een percentage op de huurinkomsten, maar voor svk’s wordt er een vast bedrag aangerekend per gesubsidieerde woning die gedurende het voorgaande jaar verhuurd werd aan woonbehoeftige gezinnen of alleenstaanden.Dat forfait daalt nu van 50 euro, naar 49,5 euro. Het totaalbedrag mag niet hoger zijn dan 12.375 euro, i.p.v. 12.500 euro.

In werking:

  • 1 januari 2015 (art. 28).

Bron:Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015 houdende stopzetting van de subsidiëring van sociale koopwoningen en sociale kavels en houdende de aanpassing van diverse besluiten met betrekking tot het woonbeleid in Vlaanderen, BS 27 januari 2016 (art. 18-21, 23-24, en art. 28 van het Stopzettingsbesluit).

Carine Govaert

Besluit van de Vlaamse Regering houdende stopzetting van de subsidiëring van sociale koopwoningen en sociale kavels en houdende de aanpassing van diverse besluiten met betrekking tot het woonbeleid in Vlaanderen

Afkondigingsdatum : 18/12/2015
Publicatiedatum : 27/01/2016

Gepubliceerd op 03-02-2016

  94