Laatste wilsbeschikking kan al vanaf 16 jaar

Vanaf 29 juni 2014 kunnen ook Vlaamse 16- en 17- jarigen een laatste wilsbeschikking opmaken. Ze kunnen daardoor net als volwassenen vastleggen wat er met hun lichaam moet gebeuren na hun overlijden. Willen ze begraven worden of gecremeerd, volgens welke levensbeschouwing moet de eventuele uitvaartplechtigheid worden gehouden, in welke gemeente zal de laatste rustplaats zijn, enz. Nabestaanden zijn verplicht om deze laatste wensen te respecteren.

De wijziging komt naar aanleiding van de conceptnota voor de nieuwe regelgeving over begraafplaatsen en lijkbezorging in Vlaanderen. De Vlaamse Vereniging van Ambtenaren en Beambten van de Burgerlijke Stand (VLAVABBS) wees tijdens de hoorzitting in de bevoegde commissie op het feit dat 16- en 17-jarigen geen laatste wilsbeschikking kunnen laten registreren maar op basis van artikel 904 van het Burgerlijk Wetboek bijvoorbeeld wel de mogelijkheid hebben om bij testament te beschikken.

De Vlaamse decreetgever wijzigt daarom het decreet van 16 januari 2004 op de lijkbezorging. Het decreet van 28 maart 2014 bevat geen specifieke datum van inwerkingtreding en is daarom van toepassing vanaf 29 juni 2014, 10 dagen na publicatie.

Bron:Decreet van 28 maart 2014 houdende wijziging van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, wat de laatste wilsbeschikking en de begraving of crematie van levenloos geboren kinderen betreft, BS 19 juni 2014.
Zie ook Voorstel van decreet (van mevrouw Katrien Schryvers, de heren Kurt De Loor,e.a.) houdende wijziging van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, wat de laatste wilsbeschikking en de begraving of crematie van levenloos geboren kinderen betreft, Vl. Parl. 2014, nr. 2385/1.

Laure Lemmens

Decreet houdende wijziging van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, wat de laatste wilsbeschikking en de begraving of crematie van levenloos geboren kinderen betreft

Afkondigingsdatum : 28/03/2014
Publicatiedatum : 19/06/2014

Gepubliceerd op 26-06-2014

  74