Kunstenaarsstatuut: kaart en visum gelijktijdig met kennisgeving door commissie uitgereikt

Eind 2015 heeft een ministerieel besluit duidelijk bepaald wat er precies wordt vermeld op de kunstenaarskaart en het kunstenaarsvisum. Die tekst is tot vandaag ongewijzigd. Maar we noteren nu wel een kleine aanpassing in de manier van werken.

Het besluit van 23 oktober 2015 bepaalt dat de kaart en het visum gratis worden uitgereikt door het secretariaat van de kunstenaarscommissie. Voor de kaart gebeurt dat nu ‘direct na ontvangst van de aanvraag voor een kunstenaarskaart’. En voor het visum ‘gelijktijdig met de kennisgeving van een positieve beslissing van de commissie’.

Maar met ingang van 1 april 2017 wordt dat:

  • De kaart en het visum worden (net als voordien) gratis uitgereikt door het secretariaat van de commissie.
  • Maar dat gebeurt voortaan ‘gelijktijdig met de kennisgeving van een positieve beslissing van de commissie’. Dat geldt dus voor de kaart en het visum.

Tot slot. Het ‘statuut 1bis’ — het kunstenaarsstatuut — is er voor prestaties of werken van artistieke aard. De artistieke aard van de prestaties of werken moet worden aangetoond met een ‘visum kunstenaar’ dat wordt afgeleverd door de kunstenaarscommissie. Daarnaast bestaat er ook een ‘kleinevergoedingsregeling’ - met een kwalificatie als loutere onkostenvergoeding - zonder onderwerping aan de RSZ-wet. Die regeling is gekoppeld aan een ‘kunstenaarskaart’, die ook wordt uitgereikt door de kunstenaarscommissie.

Het door de commissie afgegeven visum bevat onder andere informatie over de identiteit van de kunstenaar, de geldigheidsduur en het unieke identificatienummer van het visum. Het visum vermeldt ook de handtekening van de voorzitter van de commissie. De door de commissie uitgereikte kaart bevat ook dat type van gegevens, maar vermeldt ook dat de kaart wordt uitgereikt in het kader van de kleinevergoedingsregeling.

Bron:Ministerieel besluit van 13 maart 2017 tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 oktober 2015 betreffende het model van de kaart en van het visum “kunstenaars”, BS 24 maart 2017

Steven Bellemans

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 oktober 2015 betreffende het model van de kaart en van het visum “kunstenaars”

Afkondigingsdatum : 13/03/2017
Publicatiedatum : 24/03/2017

Gepubliceerd op 30-03-2017

  183