Kortgedingkamer van Leuvense rechtbank van eerste aanleg zetelt voortaan op donderdag

Beschikking tot vaststelling van het bijzonder reglement van de rechtbank van eerste aanleg te Leuven

De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, Margaretha Verellen, heeft een nieuw bijzonder reglement opgesteld. Het is bijna identiek als het vorige, dat nog maar dateert van 18 januari 2017. Enig verschilpunt betreft de kamer in kortgeding in burgerlijke zaken, een van de elf kamers van de burgerlijke rechtbank. Deze kamer zetelt voortaan op donderdag, en niet – zoals tot nu – op maandag. Ook het startuur van de zittingen is aangepast. Voortaan wordt er om 10 uur gestart, niet om 9 uur.
Het nieuwe reglement is in werking getreden op 30 mei 2017.
Bron: Beschikking van 30 mei 2017 tot vaststelling van het bijzonder reglement van de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, BS 19 juni 2017
Ilse Vogelaere
  289