Koper eigen woning behoudt verlaagd tarief gedurende 3 jaar

Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft het verkooprecht voor de verlenging van de domicilietermijn bij aankoop van een woning en voor de uitbreiding van het tarief bij de aankoop van een woning bij ingrijpende energetische renovatie

De Vlaamse decreetgever voert 2 grote wijzigingen door in het verlaagd tarief van het verkooprecht op de aankoop van de enige eigen woning. De eerste wijziging heeft te maken met de termijn waarbinnen de koper zijn intrek moet nemen in de nieuwe woning. De tweede wijziging slaat op een aankoop die gepaard gaat met sloop en heropbouw met naleving van de nieuwste energienormen.

Binnen de 3 jaar: ‘Home sweet home

De koper die in het Vlaams gewest een enige eigen woning koopt, kan het verlaagd verkooprecht van 6% alleen behouden als hij binnen de 2 jaar zijn domicilie laat overbrengen naar die nieuwe woning. De decreetgever trekt die termijn nu op naar 3 jaar.

Als de nieuwe woning een beschermd monument is, bedraagt het verlaagd tarief maar 1% en wordt de domicilietermijn verlengd van 2 tot 5 jaar.

De versoepeling van de domicilietermijn naar 3 of 5 jaar gaat in principe in op 1 juni 2020, maar ze geldt ook al voor de lopende dossiers waarvan de authentieke akte verleden werd op of na 1 juni 2018 – ook al gebeurde dat toen tegen de oude tarieven.

Sloop met herbouw

Het verlaagd tarief van 6% wordt verminderd naar 5% als de koper zich engageert om een grondige energetische renovatie uit te voeren in zijn nieuwe ‘enige eigen woning’. De decreetgever kent dat 5%-tarief nu ook toe als de woning na de aankoop geheel of gedeeltelijk wordt gesloopt en ze geheel of gedeeltelijk wordt herbouwd met naleving van de huidige energienormen. Herbouw wordt in de energiewetgeving immers gelijkgesteld met nieuwbouw.

Volgens het energiebesluit:
  • is een herbouw: ‘het bouwen van een nieuw gebouw na de voorafgaande volledige sloop van een bestaand gebouw’, en
  • is een gedeeltelijke herbouw: ‘het bouwen van een nieuw gebouw na voorafgaande sloopwerken van een deel van een bestaand gebouw, al dan niet gecombineerd met de renovatie van overblijvende delen van het bestaande gebouw, waarbij het nieuwe deel een beschermd volume heeft dat groter is dan 800 m³ of minstens een wooneenheid bevat of een renovatie van een bestaand gebouw, waarbij minstens 75 % van de scheidingsconstructies die het totale beschermd volume van het gebouw na de werken omhullen en die grenzen aan de buitenomgeving, nieuw zijn.

Deze wijziging heeft echter pas uitwerking vanaf 1 januari 2021.

Zie ook:
Carine Govaert
  417