Koning moeit zich niet meer met interne werking raad van procureurs des Konings en raad van arbeidsauditeurs (art. 35 en 36 Potpourri III-wet)

De interne werking van de raad van procureurs des Konings en van de raad van arbeidsauditeurs wordt geregeld in een huishoudelijk reglement. Elke raad stelt zijn eigen reglement op. Tot nu moesten beide reglementen goedgekeurd worden door de Koning. Dat gebeurde na advies van het college van procureurs-generaal. De wetgever vindt nu dat er geen reden is om de interne werking van de raden te koppelen aan de goedkeuring door de uitvoerende macht. Daarom wordt de koninklijke goedkeuring van de huishoudelijke reglementen geschrapt. Wat meteen ook zorgt voor een administratieve vereenvoudiging.

De artikelen 35 en 36 van de wet van 4 mei 2016 zijn in werking getreden op 23 mei 2016.

Bron:Wet van 4 mei 2016 houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie, BS 13 mei 2016 (art. 35 en 36 Potpourri III-wet)
Zie ook:Gerechtelijk Wetboek (art. 150bis en 152bis)

Ilse Vogelaere

Wet houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie

Afkondigingsdatum : 04/05/2016
Publicatiedatum : 13/05/2016

Gepubliceerd op 13-06-2016

  69