KMO-portefeuille: Vlaamse KMO’s en vrije beroepers krijgen minder subsidies voor opleiding en advies

Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 18 en 19 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten, wat betreft de steun voor ondernemerschapsbevorderende diensten

Vlaams minister van Economie, Hilde Crevits, gaat 73 miljoen euro besparen op economische subsidies. Daarvan wordt 23 miljoen euro uit de KMO-portefeuille gehaald.

Vlaamse KMO’s en vrije beroepers die aan bepaalde voorwaarden voldoen, kunnen via die KMO-portefeuille van de Vlaamse overheid subsidies krijgen voor opleidingen en training van hun personeel en/of voor het inwinnen van advies bij een dienstverlener (ondernemerschapsbevorderende diensten).

Minder subsidies vanaf 1 december 2019

Kleine ondernemingen
Momenteel krijgen kleine ondernemingen die investeren in opleiding en advies maximaal 10.000 euro per kalenderjaar aan subsidies; het steunpercentage bedraagt 40% van de in aanmerking komende kosten (excl. btw).

Vanaf 1 december 2019 bedraagt dit steunpercentage nog 30% (i.p.v. 40%).
En op 1 januari 2020 daalt het maximale subsidiebedrag voor de kleine ondernemingen van 10.000 euro tot 7.500 euro per kalenderjaar.

Middelgrote ondernemingen
Middelgrote ondernemingen die investeren in opleiding en advies krijgen op dit moment maximaal 15.000 euro aan subsidies per kalenderjaar via de KMO-portefeuille; voor hen bedraagt het steunpercentage 30% van de in aanmerking komende kosten (excl. btw).

Vanaf 1 december 2019 bedraagt dit steunpercentage nog 20% (i.p.v. 30%).
Op 1 januari 2020 wordt het maximale subsidiebedrag voor de middelgrote ondernemingen gehalveerd; het bedraagt dan nog slechts 7.500 euro in plaats van 15.000 euro per jaar.

Aanvaardbare hoofdactiviteit

Enkel KMO’s waarvan de hoofdactiviteit op de dag van indiening van de steunaanvraag behoort tot de in aanmerking komende sectoren, kunnen steun krijgen. Er wordt gewerkt met een lijst van aanvaardbare NACEBEL-codes die geldt voor opleiding én advies.

Subsidieaanvraag online

De onderneming dient haar subsidieaanvraag in via het webplatform KMO-portefeuille, beheerd door het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). De aanvraag wordt elektronisch afgehandeld.

Op de subsidieaanvragen die zijn ingediend vóór 1 december 2019 blijft het ‘besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten’ van toepassing, zoals het gold vóór 1 december 2019.

Op de subsidieaanvragen ingediend vóór 1 januari 2020, blijft het ‘besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten’ van toepassing, zoals het gold vóór 1 januari 2020.

In werking

Het MB van 5 november 2019 treedt in werking op 1 december 2019.
Dit met uitzondering van artikel 2 en 3, tweede lid die in werking treden op 1 januari 2020.

Bron: Ministerieel besluit van 5 november 2019 tot wijziging van artikel 18 en 19 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten, wat betreft de steun voor ondernemerschapsbevorderende diensten, BS 18 november 2019.
Zie ook:
Besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten, BS 11 april 2016 (art. 18 en art. 19).
Christine Van Geel
Wolters Kluwer
  318