Kilometervergoeding voor federale ambtenaren daalt op 1 juli

De kilometervergoeding voor federale ambtenaren daalt op 1 juli. Tot 30 juni 2016 ontvangen ze dan 0,3412 euro per kilometer wanneer ze hun eigen wagen gebruiken bij dienstverplaatsingen. Nu is dat nog 0,3468 euro.

Afgevlakte gezondheidsindex

De daling is een gevolg van de jaarlijkse indexering. Al ziet de berekening er dit keer anders uit dan vorige jaren. Voor het eerst wordt immers de ‘afgevlakte gezondheidsindex’, namelijk het rekenkundig gemiddelde van de gezondheidsindexen van de laatste vier maanden, als basis gebruikt in plaats van de consumptieprijsindex.

Bij de berekening geldt onder meer het afgevlakte indexcijfer van de maand mei 2015 of 100,66. Dat cijfer werd door de Wet tot verbetering van de werkgelegenheid van 23 april 2015 geblokkeerd op het niveau van maart 2015 zodat een indexsprong van 2% mogelijk wordt. Het cijfer geldt zolang het rekenkundige gemiddelde van de gezondheidsindexen van de 4 laatste maanden, vermenigvuldigd met factor 0,98 het niveau van maart 2015 niet overschrijdt.

Berekening

De berekening bestaat uit 2 delen: 80% van het bedrag is immers afhankelijk van de evolutie van de afgevlakte gezondheidsindex. De overige 20% wordt bepaald door de evolutie van de gemiddelde maximumdagprijs van benzine en diesel.

Dit geeft volgende formule:

  • Deel 1: vorige kilometervergoeding x afgevlakte gezondheidsindex van mei 2015 / afgevlakte gezondheidsindex van mei 2014 of 0,3468 x 100,66 / 100,57 = 0,34711. 80% van dat bedrag is 0,27769 euro;
  • Deel 2: vorige kilometervergoeding x diesel+benzine mei 2015 / diesel+benzine mei 2014 of 0,3468 x (1,3012 + 1,5207) / (1,4478 + 1,6436) = 0,31759. 20% van dat bedrag is 0,06351 euro.
Het totale bedrag is dan 0,27769 + 0,06351 = 0,3412 euro.

Belastingvrij

Het bedrag geldt voor de periode van 1 juli 2015 tot 30 juni 2016. De kilometervergoeding die de fiscus aanvaardt, is gebaseerd op dit bedrag (Com. IB 1992, nr. 31/36) en daalt dus ook tot 0,3412 euro. De fiscus aanvaardt de kilometervergoeding als ‘een forfaitaire terugbetaling van kilometerkosten aan een werknemer die zijn eigen auto gebruikt voor verplaatsingen in dienst van zijn werkgever’. Het zijn ‘kosten eigen aan de werkgever’ waardoor de terugbetaling belastingvrij blijft voor de werknemer. Een hogere vergoeding zal de fiscus ook aanvaarden als ‘kosten eigen aan de werkgever’, maar dan moet men wel kunnen bewijzen dat de vergoeding overeenstemt met de werkelijke kosten.

Bron:Omzendbrief nr. 646 van 19 juni 2015. Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding 2015, BS 26 juni 2015.
Zie ook Wet van 23 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid ( art. 2, 3, 4, 6 en 20 werkgelegenheidswet ), BS 27 april 2015. Omzendbrief nr. 639 van 27 juni 2014 . Koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten. Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding, BS 4 juli 2014.

Laure Lemmens

Omzendbrief nr. 646 Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding 2015

Afkondigingsdatum : 19/06/2015
Publicatiedatum : 26/06/2015

Gepubliceerd op 29-06-2015

  153