Kilometervergoeding voor ambtenaren stijgt op 1 juli

Federale ambtenaren krijgen sinds 1 juli 2014 een vergoeding van 0,3468 euro per kilometer wanneer ze hun eigen wagen gebruiken bij dienstverplaatsingen. Tot 30 juni 2014 ontvingen ze daarvoor 0,3461 euro.

De kilometervergoeding die de fiscus aanvaardt, is gebaseerd op dit bedrag (Com. IB 1992, nr. 31/36) en stijgt dus ook tot 0,3468 euro. Het bedrag wordt jaarlijks op 1 juli geïndexeerd. Het nieuwe bedrag geldt dus van 1 juli 2014 tot 30 juni 2015.

De aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding bestaat uit twee delen:

  • 80% van het bedrag hangt af van de evolutie van de consumptieprijsindex;
  • 20% van het bedrag is afhankelijk van de evolutie van de gemiddelde maximumdagprijs van benzine en diesel.

Voor de periode van 1 juli 2014 tot 30 juni 2015 wordt het bedrag van de kilometervergoeding vastgesteld als volgt:

1/ Eerste deel:

Vorige kilometervergoeding x indexcijfer consumptieprijzen mei 2014 / indexcijfer consumptieprijzen mei 2013, namelijk: 0,3461 x 100,30 / 99,94 = 0,3461 x 1,0036 = 0,34734

Dit bedrag telt voor 80% mee. Dus: 80% van 0,34734 euro = 0,27787 euro.

2/ Tweede deel:

0,3461 euro x diesel + benzine mei 2014 / diesel + benzine mei 2013, namelijk: 0,3461 euro x (1,4378 + 1,6436) / (1,4448 + 1,6498) = 0,3461 euro x 3,0814 / 3,0946 = 0,3461 euro x 0.99573 = 0,34462 euro

Dit bedrag telt voor 20% mee. Dus: 20% van 0,34462 euro = 0,06892 euro.

3/ Totaal bedrag:

0,27787 euro + 0,06892 euro = 0,3468 euro

De fiscus aanvaardt dit bedrag als een forfaitaire terugbetaling van kilometerkosten aan een werknemer die zijn eigen auto gebruikt voor verplaatsingen in dienst van zijn werkgever. De fiscus beschouwt dit bedrag als ‘kosten eigen aan de werkgever’ waardoor de terugbetaling belastingvrij blijft voor de werknemer.

Een hogere vergoeding zal de fiscus ook aanvaarden als ‘kosten eigen aan de werkgever’, maar dan moet men wel kunnen bewijzen dat de vergoeding overeenstemt met de werkelijke kosten.

Bron:Omzendbrief nr. 639 van 27 juni 2014. Koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten. Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding, BS 4 juli 2014
Zie ook: Omzendbrief nr. 628 van 5 juli 2013 - Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding 2013, BS 9 juli 2013

Steven Bellemans

Omzendbrief nr. 639 Koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten. Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding

Afkondigingsdatum : 27/06/2014
Publicatiedatum : 04/07/2014

Gepubliceerd op 08-07-2014

  80