Kentekenbewijs voertuig wijzigt op 1 juli: extra gegevens en andere rangschikking

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen

Vanaf 1 juli 2019 zal het kentekenbewijs van een voertuig er iets anders uitzien. Zowel Deel I (deel dat in het voertuig moet worden bewaard) als Deel II (deel dat buiten het voertuig moet worden bewaard).

Wat Deel I betreft zijn bepaalde gegevens, zoals het bouwjaar van het voertuig en het codenummer van de verzekeringsonderneming die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt, geschrapt. Andere informatie die nu op de tweede bladzijde staat, verschuift naar de eerste pagina voor een betere zichtbaarheid. Denk aan de specifieke vermelding m.b.t. de aard en de duur van de vrijstelling van de fiscale lasten als het gaat om een inschrijving bij transit en de naam en het adres van de afzender. Sommige informatie blijft te zien op de tweede bladzijde, maar krijgt ook een plekje op de eerste bladzijde. Bijvoorbeeld de persoonsgegevens waarop het kentekenbewijs betrekking heeft voorafgegaan door de bijhorende geharmoniseerde communautaire codes.

Deel II bevat een aantal nieuwe gegevens. Zo zijn voortaan ook algemene inlichtingen opgenomen die nuttig kunnen zijn voor de tenaamgestelde van het kentekenbewijs.

Naast het algemene kentekenbewijs, wijzigt trouwens ook het kentekenbewijs dat wordt afgegeven bij een inschrijving ‘proefritten of handelaar’. Ook hier zijn er extra gegevens. Bijvoorbeeld in Deel I: de aard en de datum van toekenning van de kentekenplaat en de uiterste geldigheidsdatum van de inschrijving proefritten of handelaar. En voor de inschrijving handelaar zien we nu ook de cilinderinhoud en naargelang het geval de technische toelaatbare maximummassa. Gegevens die trouwens ook terugkomen in deel II.

Bron: Ministerieel besluit van 24 april 2019 tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, BS 25 juni 2019.
Zie ook
Ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, BS 8 augustus 2001 (art. 2)
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  143