KB bevestigt centralisering van diensten Vredegerecht Aarlen-Messancy

Sinds 11 juli 2016 zijn de diensten van het Vredegerecht Aarlen-Messancy gecentraliseerd op de Place Schalbert A, 6700 Aarlen. De ‘zetel Messancy’ die vroeger gevestigd was in Messancy zelf bevindt zich sindsdien dus op hetzelfde adres als de ‘zetel Aarlen’.

Die centralisering komt er in uitvoering van het regeerakkoord en wordt nu ook bij KB van 30 augustus 2016 geformaliseerd en bevestigd. Dat besluit stelt meer concreet dat ‘de zetel Messancy van het vredegerecht van het kanton Aarlen en Messancy tijdelijk naar Aarlen wordt overgebracht’. Het treedt in werking op 8 september 2016, de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

De centralisering maakt deel uit van het ‘Plan tot hertekening van de gerechtelijke kantons’. Bedoeling is om de werklast tussen de vredegerechten beter te verdelen en kosten te besparen. Het plan wordt in verschillende fasen uitgevoerd. In eerste instantie worden de kantons die nog op 2 of 3 plaatsen zitting houden, ontdubbeld. De zetels zullen op 1 locatie worden gecentraliseerd. Een beweging die begin juli dus werd doorgevoerd voor het vredegerecht Aarlen-Messancy.

Bron:Koninklijk besluit van 30 augustus 2016 tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Messancy van het vredegerecht van het kanton Aarlen en Messancy naar Aarlen, BS 8 september 2016.
Zie ook Adreswijziging, BS 19 augustus 2016.

Laure Lemmens

Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Messancy van het vredegerecht van het kanton Aarlen en Messancy naar Aarlen

Afkondigingsdatum : 30/08/2016
Publicatiedatum : 08/09/2016

Gepubliceerd op 08-09-2016

  91