Kamer hoort initiatiefnemer van populaire petitie

Wet betreffende de bij de Kamer van volksvertegenwoordigers ingediende verzoekschriften

Wie een verzoekschrift met een concrete vraag bij de Kamer van volksvertegenwoordigers indient, kan voortaan zijn zegje doen in de Kamer. De Kamer moet de hoofdpetitionaris (of een andere door hem aangewezen petitionaris) wel alleen maar horen, als het verzoekschrift gesteund wordt door minstens 25.000 16-plussers met woonplaats in Belgiƫ. Bovendien moeten zij goed gespreid zijn over de drie gewesten: 14.500 petitionarissen moeten wonen in het Vlaams Gewest, 2.500 in het Brussels Gewest en 8.000 in het Waals Gewest. De concrete vraag die ze in het verzoekschrift stellen, moet tot de federale bevoegdheid behoren of betrekking hebben op federale belangen. Het verzoekschrift moet in overeenstemming zijn met het EVRM en schriftelijk of elektronisch bij de Kamer zijn ingediend.

Op het verzoekschrift moet de handtekening of de elektronische identificatie van de petitionarissen staan. Ook hun naam, voornamen, geboortedatum en verblijfplaats moeten vermeld zijn.

De nieuwe wet van 2 mei 2019 treedt in werking bij de eerstvolgende volledige vernieuwing van de Kamer.

Bron: Wet van 2 mei 2019 betreffende de bij de Kamer van volksvertegenwoordigers ingediende verzoekschriften, BS 5 juni 2019
Ilse Vogelaere
  137