Justitie zoekt nieuwe verbindingsmagistraat voor Marokko

Rechterlijke Orde - Vacante betrekkingen - Oproep tot kandidaten voor het vervullen van de opdracht van een verbindingsmagistraat met standplaats te Rabat, Marokko

Justitie is op zoek naar een nieuwe verbindingsmagistraat in Marokko. Op 1 september zit de opdracht van Michel Yernaux, de huidige verbindingsmagistraat, er immers op. Geïnteresseerden kunnen zich nog en met 7 juli 2017 kandidaat stellen.
De FOD hoopt snel dé geknipte man of vrouw te vinden zodat de goede verstandhouding die de voorbije jaren tussen België en Marokko werd opgebouwd, kan worden verdergezet. De verbindingsmagistraat vormt een cruciale schakel in de burgerlijke en strafrechtelijke justitiële samenwerking met Marokko. En dat is zeker in de strijd tegen zware criminaliteit en terreur van fundamenteel belang.

Maximum 6 jaar

Wie uiteindelijk wordt aangewezen, krijgt in eerste instantie een mandaat van 2 jaar. Dat kan, mits een gunstige evaluatie door het College van procureurs-generaal, één keer met 2 jaar worden verlengd. Nadien zijn ook nog 2 verlengingen mogelijk van telkens een jaar. Maar dit is een uitzonderlijke procedure en vraagt niet alleen een positieve evaluatie van het College van procureurs-generaal, het College moet de verlenging zelf voorstellen én motiveren.

Marokko én aangrenzende landen

Standplaats van de nieuwe verbindingsmagistraat is Rabat. Maar let op, in bepaalde omstandigheden kan de minister van Justitie de magistraat belasten met opdrachten in aangrenzende landen.

Voorwaarden

Wie zich kandidaat wil stellen, moet
  • ‘magistraat in functie’ zijn binnen de Belgische rechterlijke orde, lid van het openbaar ministerie;
  • over minstens 10 jaar juridische ervaring beschikken waarvan minstens 6 jaar als magistraat;
  • daadwerkelijke kennis kunnen voorleggen met betrekking tot de internationale samenwerking in strafzaken en in burgerlijke zaken én in de materie van de nationaliteitsregelgeving, van de schijnhuwelijken en van de internationale kinderontvoeringen;
  • operationele kennis hebben van het Frans en het Nederlands en functionele kennis van het Engels;
  • ervaring hebben met internationale onderhandelingen;
  • over de vereiste veiligheidsmachtiging beschikken;
  • zich voor de duur van zijn opdracht willen vestigen in Rabat.
Meer info over het mandaat en de vacature vindt men op de website van de FOD Justitie én in de vacature zelf.
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  441