Juridische bescherming transgenderpersonen wordt uitgebreid

De wetgever introduceert nieuwe discriminatiegronden in de genderwet: ‘genderidentiteit’ en ‘genderexpressie’. Die ingreep moet een uitgebreide bescherming tegen discriminatie bieden voor alle transgenderpersonen.

Gesloten systeem

De genderwet van 10 mei 2007 bevat een gesloten systeem van beschermde kenmerken dat alleen transseksuele personen beschermt. Dat gebeurt door het direct onderscheid op basis van geslachtswijziging gelijk te stellen met een direct onderscheid op basis van geslacht.

Transseksuele personen zijn personen die een geslachtsveranderende behandeling hebben ondergaan. Of die ermee bezig zijn of die van plan zijn zo’n ingreep te laten uitvoeren.

Maar de groep van transgenderpersonen is niet beperkt tot de personen die hun lichaam willen laten aanpassen en die op grond van hun transseksualiteit juridische bescherming genieten. Dit impliceert dat er geen juridische bescherming is voor transgenderpersonen die buiten de traditionele geslachts- en genderstandaarden vallen. Denk bijvoorbeeld aan travestieten en interseksuelen. Bij die laatste groep vertoont het lichaam mannelijke en vrouwelijke kenmerken.

Kenmerken

Ook deze transgenderpersonen worden geregeld gediscrimineerd. Vandaar dat de wetgever de genderwet uitbreidt met de kenmerken ‘genderidentiteit’ en ‘genderexpressie’. België volgt daarmee de Europese evolutie op dit vlak.

Concreet betekent dit dat de genderwet aangevuld wordt met een nieuwe gelijkstelling: ‘Voor de toepassing van deze wet wordt een direct onderscheid op grond van genderidentiteit of genderexpressie gelijkgesteld met een direct onderscheid op grond van geslacht.’

‘Genderidentiteit’ verwijst volgens de memorie van toelichting naar ‘de diepe innerlijke overtuiging en individuele beleving van eenieder van het eigen gender, dat al dan niet overeenkomt met het geslacht dat bij geboorte werd toegewezen, met inbegrip van de eigen lichaamsbeleving’.

‘Genderexpressie’ verwijst daarnaast naar de manier waarop mensen — onder meer door kledij, spraak en manier van gedragen — vorm geven aan hun genderidentiteit, en de manier waarop deze gepercipieerd wordt door anderen. Genderexpressie omvat ook occasionele of tijdelijke vormen van uitdrukking geven aan gender.

In werking

De wet van 22 mei 2014 treedt in werking op 3 augustus 2014. Dat is 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron:Wet van 22 mei 2014 tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen met het oog op de uitbreiding ervan naar genderidentiteit en genderexpressie, BS 24 juli 2014
Zie ook: Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, BS 30 mei 2007 (genderwet)

Steven Bellemans

Wet tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen met het oog op de uitbreiding ervan naar genderidentiteit en genderexpressie

Afkondigingsdatum : 22/05/2014
Publicatiedatum : 24/07/2014

Gepubliceerd op 25-07-2014

  184