Jeugddelinquentierecht: regels voor opvolging voorwaarden en ondertoezichtstelling

Besluit van de Vlaamse Regering tot inrichting van de gemeenschapsinstellingen en tot uitvoering van diverse bepalingen van het decreet betreffende het jeugddelinquentierecht

Op 1 september 2019 krijgt Vlaanderen een nieuw jeugddelinquentierecht. Voor het zover is, zijn nog een hele reeks uitvoeringsregels nodig. Een nieuw besluit van 5 april 2019 legt er alvast enkele vast. Zij gaan onder meer over de opvolging van de opgelegde voorwaarden. En over de manier waarop de ondertoezichtstelling door de Sociale Dienst Jeugdrechtbank precies verloopt.

Opvolging voorwaarden bij seponering

De procureur des konings moet de minderjarigen bijzondere voorwaarden opleggen wanneer hij beslist om te seponeren. Bijvoorbeeld het volgen van een vorming of een leerproject, of een aanmelding bij een dienst voor hulpverlening. Het bewijs dat de jongeren de voorwaarden naleven, wordt geleverd door de diensten die instaan voor de uitvoering van de voorwaarden. Zij bezorgen maandelijks een verslag aan de procureur. Met daarin gegevens over de aanwezigheid van de minderjarigen en een beschrijving van de voortgang van de opgelegde voorwaarden én de inzet van de minderjarigen.

Sociale dienst Jeugdrechtbank

Wanneer de jeugdrechter of jeugdrechtbank maatregelen oplegt, gebeurt dit in combinatie met een ondertoezichtstelling door de Sociale Dienst Jeugdrechtbank. Het besluit legt vast wat die ondertoezichtstelling precies inhoudt (halfjaarlijks onderhoud met onder meer de minderjarige, controle evolutieverslagen van jeugdhulpaanbieder, verslag aan jeugdrechter of jeugdrechtbank bij ingrijpende gebeurtenissen of veranderde omstandigheden, afstemmen met justitiehuizen).

Onderwijs en vorming

Het besluit heeft het ook over het onderwijs- en vormingsaanbod voor minderjarigen in gemeenschapsinstellingen of het Vlaams detentiecentrum. Wanneer ze niet naar een externe school kunnen gaan, krijgen ze binnen de instelling onderwijs. Het intern georganiseerd onderwijs is erop gericht om de minderjarige voor te bereiden op zijn terugkeer naar school, op het volgen van een erkende beroepsopleiding of op de toeleiding naar de arbeidsmarkt.

Inwerkingtreding

Het nieuwe besluit treedt in werking op 1 september 2019.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 5 april 2019 tot inrichting van de gemeenschapsinstellingen en tot uitvoering van diverse bepalingen van het decreet betreffende het jeugddelinquentierecht, BS 3 juli 2019
Zie ook:
Decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht
Ilse Vogelaere
  219