Jeugdbeschermingsmaatregelen ook voor Brusselse jongeren die MOF pleegden op hun 16e

Jeugdrechters in Brussel kunnen voortaan beslissen om beschermende maatregelen op te leggen aan 18-plussers die voor hen verschijnen voor een MOF (een als misdrijf omschreven feit) dat ze gepleegd hebben toen ze 16 jaar waren. Vroeger kon dit alleen voor wie een feit had gepleegd op zijn 17e.

De Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel - dat sinds de Zesde Staathervorming voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd is voor het nemen van bindende maatregelen ten aanzien van minderjarigen die een MOF hebben gepleegd – wijzigt deze basisregel uit de Jeugdbeschermingswet van 1965 naar aanleiding van een arrest van het Grondwettelijk Hof. In 2012 oordeelde het Hof dat er sprake is van een Grondwetsschending wanneer 18-plussers die voor de jeugdrechtbank worden gebracht wegens het plegen van een MOF anders worden behandeld naargelang ze het feit hebben gepleegd op hun 16e of op hun 17e. Voor jongeren die de feiten pleegden op hun 17e kan de jeugdrechter immers beslissen om alsnog beschermende maatregelen (ondertoezichtplaatsing, schadeherstel, huisarrest, opleiding, enz.) op te leggen. En dat tot de betrokkene 20 jaar wordt. De jeugdrechter vermijdt op die manier de uithandengeving naar het gewone rechterlijke circuit. Wie de feiten echter pleegde op zijn 16e viel uit de boot. De jeugdrechter had voor hen niet de mogelijkheid om beschermende maatregelen op te leggen. Een ongelijke situatie oordeelde het Hof.

Vandaag, bijna 4 jaar na de uitspraak, wordt de wetgeving voor het Brusselse Gewest aangepast. De Ordonnantie van 18 december 2015 is op 15 januari 2016 in het Staatsblad verschenen, maar geldt retroactief vanaf 31 december 2015.

Heel wat andere bepalingen die met de Jeugdbeschermingswet van 13 juni 2006 werden ingevoerd en uiterlijk op 1 januari 2016 in werking zouden treden, worden echter uitgesteld. Dat gebeurde in het verleden al meermaals, maar de Franse en Vlaamse gemeenschap zijn nog steeds niet klaar om de maatregelen correct te kunnen uitvoeren. Het gaat onder meer over de mogelijkheid om de beschermende maatregelen te verlengen tot de leeftijd van 23 jaar (in plaats van 20 jaar op dit ogenblik). Als deadline geldt nu 1 januari 2018.

Bron:Ordonnantie van 18 december 2015 houdende wijziging van een aantal bepalingen betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade, BS 15 januari 2016.
Zie ook Wet van 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, BS 19 juli 2006. (Jeugdbeschermingswet van 2006) Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade, BS 15 april 1965.

Laure Lemmens

Ordonnantie houdende wijziging van een aantal bepalingen betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade

Afkondigingsdatum : 18/12/2015
Publicatiedatum : 15/01/2016

Gepubliceerd op 19-01-2016

  212