Jaarrekening ondernemingen: Nationale Bank corrigeert lijst met rekenkundige en logische controles

De Nationale Bank van België (NBB) heeft haar ‘lijst van de rekenkundige en logische controles’ aangepast die ze zal uitvoeren op de jaarrekening van de ondernemingen over de boekjaren die aanvangen vanaf 1 januari 2016 (volledig, verkort én micromodel). De nieuwe lijst staat in het Belgisch Staatsblad van 24 oktober 2016.

Correcties in bestaande lijst

De NBB vervangt de ‘lijst van rekenkundige en logische controles’ die ze in het Belgisch Staatsblad van 15 juli 2016 heeft gepubliceerd door de nieuwe lijst die in het Belgisch Staatsblad van 24 oktober 2016 staat.

In de nieuwe lijst werd de rubriekcode “635/7” van de resultatenrekening verbeterd. Deze rubriekcode werd vervangen door de code “ 635/8”.

Lijst met rekenkundige en logische controles

Met de rekenkundige en logische controles checkt de Balanscentrale of de bedragen in de balans, de resultatenrekening, de toelichting en de sociale balans van een onderneming wel voldoende samenhang vertonen. De Balanscentrale stelt de rekenkundige en logische controles op na overleg met de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN).

Er bestaan 3 controlelijsten:

  • De lijst van wettelijke rekenkundige en logische controles: de correcte lijst voor de nieuwe modellen van jaarrekeningen waarvan het boekjaar aanvangt vanaf 1 januari 2016 is dus degene die verscheen in het Belgisch Staatsblad van 24 oktober 2016. Hij geeft een overzicht van de verplichte controles op de balans, op de resultatenrekening en op de bijlagen. De lijst houdt rekening met de wijzigingen aangebracht aan het ‘Wetboek van Vennootschappen’, aan het ‘KB van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen’ en aan het ‘KB van 18 december 2015’. Hij bestaat uit 3 delen:
    • een lijst van de controles uitgevoerd op het volledig model voor ondernemingen;
    • een lijst van de controles uitgevoerd op het verkort model voor kleine ondernemingen;
    • een lijst van de controles uitgevoerd op het micromodel voor microvennootschappen.
  • De lijst van bijkomende rekenkundige en logische controles: deze lijst wordt niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Hij bevat bijkomende controles op de balans, op de resultatenrekening en op de bijlagen. De jaarrekeningen hoeven niet te voldoen aan de bijkomende controles om aanvaard te worden door de Nationale Bank (niet-blokkerende controles);
  • De lijst met controlevergelijkingen voor de sociale balans: deze lijst bevat een serie specifieke controles op de sociale balans.

Bron:Officieel Bericht. Nationale Bank van België - Lijst van de rekenkundige en logische controles waaraan de neerleggingsformulieren “jaarrekening en andere overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen neer te leggen documenten", van toepassing op boekjaren die een aanvang nemen na 31 december 2015, neergelegd bij de Nationale Bank van België en opgesteld volgens de modellen bepaald in het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen worden onderworpen, BS 24 oktober 2016.
Zie ook:Nieuwe versie van de gestandaardiseerde formulieren voor de neerlegging door ondernemingen van de "jaarrekening en andere overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen neer te leggen documenten", opgesteld door de Nationale Bank van België, BS 15 juli 2016.

Christine Van Geel

Lijst van de rekenkundige en logische controles waaraan de neerleggingsformulieren « jaarrekening en andere overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen neer te leggen documenten", van toepassing op boekjaren die een aanvang nemen na 31 december 2015, neergelegd bij de Nationale Bank van België en opgesteld volgens de modellen bepaald in het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen worden onderworpen

Afkondigingsdatum : 24/10/2016
Publicatiedatum : 24/10/2016

Gepubliceerd op 25-10-2016

  215