Jaarlijkse bijdrage voor niet-huishoudelijk afval moet misbruik vermijden (art. 20-22 Fiscale Hervorming Brussel)

Brusselse producenten en houders van niet-huishoudelijke afval die hun afval niet zelf verwerken of laten verwerken door een externe firma, zijn vanaf dit jaar verplicht om het Gewestelijk Agentschap voor Netheid een jaarlijkse bijdrage van 243,24 euro (excl. btw) te betalen. Net Brussel zal in ruil een bepaald volume afval ophalen en verwerken. De bijdrageplicht geldt niet voor scholen, sociale vzw’s en liefdadigheidsinstellingen van wie het afval gratis wordt verwerkt door Net Brussel.

Misbruik tegengaan

De bijdrage moet misbruik vermijden. Onder het oude systeem genoten bedrijven die lage hoeveelheden niet-huishoudelijk afval produceerden immers een vrijstelling. Zij moesten geen contract afsluiten met afvalinzamelaars. In de praktijk werd het niet-huishoudelijk afval dat het maximumvolume om van de vrijstelling te genieten overschreed, gedumpt via de ophaling van huishoudelijk afval.

Volume beperkt

De bijdrage dekt de kosten van de inzameling huis-aan-huis en de verwerking van een maximumvolume van

  • 50 liter per week voor PMD-afval;
  • 30 liter per week voor papier en karton;
  • 80 liter per week voor restafval.
Wie meer afval produceert of andere types afval, zal een ander contract moeten afsluiten.

Betalen binnen de 30 dagen

Net Brussel zal alle betrokken producenten tijdens het eerste semester een uitnodiging tot betaling bezorgen. De producenten krijgen 30 dagen om te betalen. De houders van niet-huishoudelijk afval ontvangen nadien 20 fuchsia vuilniszakken van 80 liter bestemd voor de inzameling van de fractie restafval vergelijkbaar met huishoudelijk afval.

Net Brussel zal aankloppen bij iedere producent die niet betaalt. Het kan ‘alle rechtsmiddelen’ gebruiken om de verschuldigde bedragen alsnog te innen.

Geïndexeerd

De bijdrage van 243,24 euro zal vanaf 2017 jaarlijks geïndexeerd worden op basis van de consumptieprijsindex.

Bijkomende opdracht voor Net Brussel

Net Brussel is verplicht om de ophaling en verwerking uit te voeren. Het wordt als bijkomende taak ingeschreven in de Ordonnantie van 19 juli 1990 over de oprichting van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid.

1 januari 2016

Dit onderdeel van de Ordonnantie van 18 december 2015 houdende het eerste deel van de fiscale hervorming is op 1 januari 2016 in wekring getreden.

Bron:Ordonnantie van 18 december 2015 houdende het eerste deel van de fiscale hervorming, BS 30 december 2015. (art. 20-22)
Zie ook Ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende de afvalstoffen, BS 27 juni 2012. Ordonnantie van 19 juli 1990 houdende oprichting van het Gewestelijk Agentschap voor netheid, BS 25 september 1990.

Laure Lemmens

Ordonnantie houdende het eerste deel van de fiscale hervorming

Afkondigingsdatum : 18/12/2015
Publicatiedatum : 30/12/2015

Gepubliceerd op 03-02-2016

  90