‘Inspectie RWO’ heet nu ‘AIHRO’

De afdeling Inspectie RWO heet vanaf nu ‘AIHRO’. Wat staat voor de ‘afdeling Inspectie en Handhaving Ruimtelijke ordening en Onroerend erfgoed’. AIHRO wordt zo de 12e pijler binnen het departement Leefmilieu, Natuur en Energie.

Bij decreet van 4 mei 2016 besliste de Vlaamse overheid om het Agentschap Inspectie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (Inspectie RWO) te ontmantelen. De wooninspecteurs gingen over naar het Agentschap Wonen-Vlaanderen, maar de bouwinspecteurs en de onroerend erfgoed-inspecteurs werden overgeheveld van het departement RWO, naar het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE).

Jean-Pierre Heirman, secretaris-generaal van LNE, besliste om de overgekomen inspecteurs onder te brengen in een eigen afdeling, analoog aan het agentschap Milieu-Inspectie voor de milieu-inspecteurs.

Die beslissing kreeg eigenlijk al uitwerking op 1 september 2016. LNE bestaat sindsdien uit 12 afdelingen:

Het nieuwe agentschap is bevoegd voor het strafrechtelijk en administratief optreden tegen bouwovertredingen en tegen overtredingen inzake onroerend erfgoed, zoals: bouwen of verbouwen zonder stedenbouwkundige vergunning, het wijzigen van het reliëf zonder stedenbouwkundige vergunning, het ontsieren of verwaarlozen van een monument of landschap, enzovoort.

In werking op:

  • 1 september 2016.

Bron:Besluit van de secretaris-generaal van 7 september 2016 houdende inkanteling van de afdeling Inspectie en Handhaving Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed en houdende subdelegatie van bepaalde materiespecifieke bevoegdheden aan het afdelingshoofd en personeelsleden van de afdeling Inspectie en Handhaving Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed, BS 24 oktober 2016.
Zie ook:
  • Decreet van 4 mei 2016 houdende wijziging van diverse decreten ingevolge de integratie van de opdrachten van het agentschap Inspectie RWO in het departement Leefmilieu, Natuur en Energie en het agentschap Wonen-Vlaanderen, alsook betreffende de begrotingsfondsen en andere technische aanpassingen, BS 2 juni 2016.
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016 tot wijziging van diverse besluiten wat betreft de integratie van de opdrachten van het agentschap Inspectie RWO in het departement Leefmilieu, Natuur en Energie, BS 7 september 2016.

Carine Govaert

Besluit van de secretaris-generaal houdende inkanteling van de afdeling Inspectie en Handhaving. - Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed en houdende subdelegatie van bepaalde materiespecifieke bevoegdheden aan het afdelingshoofd en personeelsleden van de afdeling Inspectie en Handhaving. - Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed

Afkondigingsdatum : 07/09/2016
Publicatiedatum : 24/10/2016

Gepubliceerd op 25-10-2016

  271