Inkomsten uit deeleconomie: dienstverleners kunnen BV recupereren via hun aangifte in de inkomstenbelasting aj. 2019

Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Inkomstenbelastingen. Bericht aan de Dienstverleners in de deeleconomie

Belastingplichtigen/dienstverleners voor wie in 2018 bedrijfsvoorheffing op de inkomsten uit de deeleconomie is ingehouden, kunnen die bedrijfsvoorheffing recupereren via hun aangifte in de inkomstenbelasting (deel 1) met betrekking tot het aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018), via de code 1461 of 2461.

Belastingplichtigen onderworpen aan de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) (BNI/nat.pers) die hun inkomsten die aan deze belasting zijn onderworpen niet moeten regulariseren, en die dus geen aangifte indienen, kunnen een bezwaarschrift indienen:
  • ofwel online, via myminfin;
  • ofwel schriftelijk, bij het Centrum Buitenland van de ‘Algemene administratie van de Fiscaliteit’, Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel.

De ‘bijkluswet’ heeft het belastingstelsel van de inkomsten uit de deeleconomie gewijzigd. In principe zijn deze inkomsten niet meer in de inkomstenbelasting belastbaar tegen een tarief van 20% en dus niet meer onderworpen aan een inhouding van bedrijfsvoorheffing, maar zijn ze vrijgesteld. Dit onder bepaalde voorwaarden en zolang ze (in voorkomend geval, samengeteld met de inkomsten uit activiteiten in het kader van verenigingswerk of diensten tussen burgers) niet meer bedragen dan 6.130 euro (geïndexeerd bedrag aj. 2019; basisbedrag: 3.830 euro).
Deze vrijstelling is met retroactief effect van toepassing op inkomsten behaald of verkregen vanaf 1 januari 2018, zodat de bedrijfsvoorheffing die is ingehouden op de vanaf die datum toegekende inkomsten niet langer verschuldigd is.

Zie ook:
Wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie, BS 26 juli 2018 (bijkluswet).
– Programmawet van 1 juli 2016, BS 4 juli 2016 (art. 35-43)
Christine Van Geel
Wolters Kluwer
  137