Inkomensgrenzen voor kosteloze juridische tweedelijnsbijstand stijgen door indexering

Vanaf 1 september mag men iets meer verdienen dan vandaag om in aanmerking te komen voor kosteloze of gedeeltelijk kostenloze juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand. De hogere inkomensgrenzen zijn het gevolg van de jaarlijkse indexering op basis van de gezondheidsindex van de maand juli (2015 = 122,42).

Het gaat om een stijging van ongeveer 10 euro netto/maand, zowel voor alleenstaanden, als gehuwden, samenwonenden en alleenstaanden met personen ten laste.

Tot 1 september 2016 gelden volgende maxima:

 Volledige kosteloosheid Gedeeltelijke kosteloosheid
Alleenstaanden Tot 953 euro netto/maand Tussen 953 en 1.224 euro netto/maand
Gehuwden, samenwonenden en alleenstaanden met personen ten laste Tot 1.224 euro netto/maand (gezinsinkomen) + 15% van het leefloon per persoon ten laste Tussen 1.224 en 1.493 euro netto/maand (gezinsinkomen) + 15% van het leefloon per persoon ten laste

Momenteel liggen de inkomensgrenzen nog op respectievelijk 944 euro, 1213 euro en 1480 euro.

Wie recht heeft op een gedeeltelijk kosteloze juridische bijstand betaalt een eigen bijdrage aan de advocaat in de kosten van de bijstand per aanstelling door het bureau van juridische bijstand. Concreet betaalt men het verschil tussen de netto-inkomsten en de bedragen van de inkomensgrenzen voor volledig kosteloze juridische bijstand. Er geldt wel een minimum van 25 euro en een maximum van 125 euro. De advocaat voegt het ontvangstbewijs van de betaling bij het dossier.

Bron:Juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand. - Aanpassing van de bedragen, BS 18 augustus 2015.
Zie ook Juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand. Aanpassing van de bedragen , BS 18 augustus 2014.

Laure Lemmens

Juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand - Aanpassing van de bedragen

Afkondigingsdatum : 18/08/2015
Publicatiedatum : 18/08/2015

Gepubliceerd op 18-08-2015

  81