Informatie over rijbewijs niet meer in bevolkings- en vreemdelingenregisters

Vanaf 15 juni 2014 wordt er in het bevolkingsregister- of vreemdelingenregister geen informatie meer opgenomen over het rijbewijs. Dat is niet meer nodig aangezien ieder rijbewijs dat in België wordt afgeleverd, sinds 1 januari 2012 in de Kruispuntbank van de Rijbewijzen wordt geregistreerd onder een uniek identificatienummer.

De Kruispuntbank vormt daarmee dé authentieke bron voor alle rijbewijsgegevens. Informatie over rijbewijscategorieën, rijbewijsnummers en eventuele vervallenverklaringen van het recht om te besturen (en de duur daarvan) dat totnogtoe in het bevolkings- en vreemdelingenregisters werd er opgenomen, is er dus ook in terug te vinden.

Via het KB van 26 maart 2014 wordt het ‘KB van 16 juli 1992 bevolkings- en vreemdelingenregister (opname informatie)’ dan ook aangepast.

Bron:Koninklijk besluit van 26 maart 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister, teneinde niet meer over te gaan tot de registratie van het informatiegegeven betreffende het rijbewijs, BS 6 juni 2014.

Laure Lemmens

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister, teneinde niet meer over te gaan tot de registratie van het informatiegegeven betreffende het rijbewijs

Afkondigingsdatum : 26/03/2014
Publicatiedatum : 05/06/2014

Gepubliceerd op 13-06-2014

  109