Info over reisdocument erkende vluchteling en staatloze automatisch in bevolkings- en vreemdelingenregister

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister, met betrekking tot de invoering van het gegeven betreffende de uitreiking van een Belgisch reisdocument voor staatlozen, vluchtelingen en vreemdelingen die niet als staatloze of vluchteling erkend zijn en geen reisdocument kunnen bekomen bij hun eigen nationale overheid of bij een internationale instantie

Wanneer een vreemdeling wordt ingeschreven in de bevolkingsregisters of het vreemdelingenregister zijn gemeenteambtenaren verplicht om ‘de aard en de referte van hun paspoort of gelijkgestelde reistitel (inclusief visum of visumverklaring geldig voor België)’ te vermelden of zo nodig ‘de aard en de referte van het Belgisch of buitenlands reisdocument’. Voortaan is het echter aan de FOD Buitenlandse Zaken om de info over het reisdocument aan te vullen wanneer het betrekking heeft op een Belgisch reisdocument uitgereikt aan ‘een door België erkende vluchteling’, ‘een door België erkende Staatloze’ of aan ‘ een vreemdeling die door België niet erkend is als vluchteling of staatloze en die niet terechtkan bij een buitenlandse nationale overheid of een erkende internationale organisatie bevoegd of in staat om een paspoort of reistitel uit te reiken’.
Die automatische input – zonder dat nog een manuele tussenkomst van een personeelslid van het gemeentebestuur vereist is – is cruciaal bij het gebruik van het informaticaprogramma Belpas. Wanneer een reisdocument wordt uitgereikt door de Belgische overheden aan ‘een door België erkende vluchteling’, ‘een door België erkende Staatloze’ of aan ‘ een vreemdeling die door België niet erkend is als vluchteling of staatloze en die niet terechtkan bij een buitenlandse nationale overheid of een erkende internationale organisatie bevoegd of in staat om een paspoort of reistitel uit te reiken’ moet men immers beroep doen op Belpas, beheerd door de FOD Buitenlandse Zaken.
In werking: 24 augustus 2017.
Bron: Koninklijk besluit van 31 juli 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister, met betrekking tot de invoering van het gegeven betreffende de uitreiking van een Belgisch reisdocument voor staatlozen, vluchtelingen en vreemdelingen die niet als staatloze of vluchteling erkend zijn en geen reisdocument kunnen bekomen bij hun eigen nationale overheid of bij een internationale instantie, BS 14 augustus 2017.
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  279