Indexeringsstop houdt gerechtskosten in strafzaken op niveau 2013

De tarieven voor de gerechtskosten in strafzaken blijven ook dit jaar behouden op het niveau van 2013. Voor het vierde jaar op rij geldt dus een indexeringsstop. En dat tot nader order en in functie van de voorspellingen van het Planbureau.

Net als de voorbije 3 jaar, gelden ook in 2016 de tarieven uit Omzendbrief 131 quater(ns) van 31 januari 2013. We herhalen enkele belangrijke kostenposten:

 • kilometervergoeding: 0,5157 euro/km;
 • gerechtsdeurwaarders
  • forfait voor een dagvaarding en betekening op hetzelfde adres: 24,77 euro;
  • maximumtarief voor een betekening van een akte van verzet tegen een veroordeling tot straf: 33,02 euro;
 • vertalers en tolken
  • vertaling in het Nederlands of het Frans: 8,14 euro per bladzijde;
  • tolken in het Nederlands of Frans: 34,05 euro per uur;
 • gezworenen bij Hof van Assisen
  • vergoeding van 43,20 euro per keer dat gezworene zetelt;
  • indien geen zitting: 10,65 euro;
 • opmaak robotfoto’s: 33,70 euro per uur;
 • gebruik van autopsiezaal: 82,66 euro;
 • vervoer van stoffelijke overschotten: 116,67 euro;
 • tussenkomst van deskundigen in strafzaken
  • 73,32 euro voor medisch deskundige die uitwendig onderzoek uitvoert van een foetus of een lijk. De vergoeding voor een lichamelijk onderzoek van een zieke of een gewonde bedraagt 36,60 euro.

Ook de maximale forfaitaire prijzen die gelden voor de inbeslagnames bij onverzekerd rijden en de inbeslagnames na gerechtelijke vorderingen zijn ongewijzigd. Er zijn nog steeds aparte bedragen naargelang het gaat om het takelen of het stallen van een voertuig

De tarievenlijst bevat tot slot ook het presentiegeld van de voorzitter en de leden van de Commissie voor de gerechtskosten. De voorzitter ontvangt in 2016 opnieuw 25,12 euro per zitting, de commissieleden 20,11 euro.

Bron:Gerechtskosten in strafzaken. - Indexatie. - Tarief 2016, BS 15 februari 2016.
Zie ook Gerechtskosten in strafzaken Indexatie. - Tarief 2015 , BS 27 januari 2015.

Laure Lemmens

Gerechtskosten in strafzaken - Indexatie - Tarief 2016

Afkondigingsdatum : 15/02/2016
Publicatiedatum : 15/02/2016

Gepubliceerd op 18-02-2016

  112