Hypotheek: Fiscus en notaris sturen post naar werkelijk adres schuldeiser (art. 46-51 DB Fiscaal)

Wet houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van artikel 1, § 1ter, van de wet van 5 april 1955

Belgisch Staatsblad. – Betekeningen en kennisgevingen die verband houden met een hypotheek mogen vanaf nu rechtstreeks naar het werkelijke adres van de schuldeiser-inschrijver gestuurd worden.
Tot nu moest die schuldeiser een woonplaats kiezen binnen het gerechtelijk arrondissement waar de gehypothekeerde goederen gelegen waren. Dat maakte het nodeloos ingewikkeld voor de schuldeiser zelf, voor het kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (vroeger: hypotheekkantoor), voor de notaris en voor de schuldenaar.

Maar vanaf nu mag de post gericht worden aan het adres waar de inschrijver zijn werkelijke woonplaats of zetel heeft. En dat hoeft niet noodzakelijk binnen hetzelfde gerechtelijke arrondissement te zijn als waar de goederen met hypotheek gelegen zijn.

Als de inschrijver géén zetel of woonplaats in België heeft, zal hij wel uitdrukkelijk een adres in ons land moeten kiezen waar de officiële betekeningen en kennisgevingen kunnen toekomen.

De wetgever schrapt ook de term ‘myriameter’ uit de Hypotheekwet. Nog nooit van myriameters gehoord? Wij ook niet. Een myriameter is een verouderde term voor een afstand van 10 km. Als een schuldeiser de openbare veiling eist van een gehypothekeerd onroerend goed, moet de deurwaarder de nieuwe eigenaar daarvan op de hoogte brengen binnen de 40 dagen. Die termijn van 40 dagen wordt verlengd met 1 dag per 5 myriameter afstand tussen de gekozen woonplaats en de werkelijke woonplaats van de schuldeiser die het verst af woonde.
De mogelijkheid tot verlenging verdwijnt, samen met de myriameters. De termijn van 40 dagen blijft wel behouden.

– België
– Vanaf 16 mei 2019

Zie ook:
Carine Govaert
  111