Hulp- en hoorhonden op refertelijst hulpmiddelen

Ministerieel besluit houdende vervanging van de refertelijst inzake individuele materiële bijstand

Sinds 1 december 2017 is er een nieuwe refertelijst met individuele hulpmiddelen. Onder meer hulphonden, hoorhonden, bedboxen, duofietsen en rolstoelplateaufietsen staan er nu ook op.
 
 

Hulpmiddelen

Mensen met een beperking kunnen voor hulpmiddelen die ze in hun leefsituatie nodig hebben een financiële tegemoetkoming krijgen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). De hulpmiddelen waarvoor het VAPH een tegemoetkoming geeft, staan op de refertelijst. En die is op 1 december 2017 opnieuw aangepast.
We overlopen enkele nieuwigheden.

Aanvulling bovenste ledematen

Bij de categorie ‘aanvulling bovenste ledematen’ geeft het VAPH al langer een tegemoetkoming voor een aangepaste werktafel. Dit begrip wordt nu verduidelijkt. Voortaan gaat het om een tegemoetkoming in de meerkosten van een aan de functiebeperkingen aangepaste tafel of bureau, met een hoogteverstelling (rolstoelonderrijdbaar), een buikuitsparing of een kantelbaar blad.

Vervanging bovenste ledematen

Bij de hulpmiddelen in de categorie ‘vervanging van de bovenste ledematen’ zien we bij de aanvullende woninguitrusting voortaan een tegemoetkoming voor twee parlofonie-oplossingen: via IP-camera of via draadloze telefoon met aangepaste bediening.
Het VAPH komt ook tussen in de aanpassing voor de bediening van een hoog-laagverzorgingsbed of hooglaag-bed-in-bed systeem. Zowel met bijhorende IR-zender als zonder bijhorende IR-zender.

Aanvulling en vervanging onderste ledematen

Bij een functiebeperking aan de onderste ledematen (aanvulling of vervanging) zien we vooral bij de mobiliteitshulpmiddelen aanpassingen.
De tussenkomst voor aankoppelwielen wordt uitgebreid. Een tegemoetkoming kan voor
  • een aankoppelwiel met handtrappers voor de rolwagen;
  • een aankoppelwiel met handtrappers met elektrische trapondersteuning voor een manuele rolwagen; en
  • een ombouwpakket elektrische ondersteuning voor een manueel aankoppelwiel.
Ook volgende twee hulpmiddelen staan voortaan op de refertelijst:
  • een elektrische aankoppeleenheid/trekeenheid voor een manuele (hoepel)rolstoel; en
  • een elektronische hoepelondersteuning.
Bij de mobiliteitshulpmiddelen in de categorie ‘aanvulling onderste ledematen’ is er voortaan ook een tegemoetkoming voor een duofiets of een duofiets met ziteenheid.
Bij de mobiliteitshulpmiddelen in de categorie ‘vervanging onderste ledematen’ staat nu ook een rolstoelplateaufiets op de refertelijst. En bij de autoaanpassingen is er een tussenkomst voor een bodemverlaging. In die categorie zien we bij de hulpmiddelen ‘speciale bedden’ voortaan ook een bedbox op vaste hoogte en een bedbox met elektrische hoogteverstelling op de lijst staan. Ook in de herstellingskosten voor die laatste soort wordt tussengekomen.
En in diezelfde categorie (vervanging) is voortaan ook de hulphond opgenomen (niet-geïndexeerd refertebedrag 13.169,49 euro).

Aanvulling gehoor

Wie hoorproblemen heeft kan - ter aanvulling of vervanging van het gehoor - voortaan ook een tegemoetkoming krijgen voor een rookmelder en een babyfoonzender bij een mobiel signaleringssysteem.
Ook een hoorhond komt op de refertelijst. Wel alleen maar bij de hulpmiddelen ter vervanging van het gehoor.

Aanvulling of vervanging zicht

Bij de communicatiehulpmiddelen in de categorie ‘aanvulling van het zicht’ komt de tablet met draadloos toetsenbord met grote en contrastrijke opschriften op de refertelijst.
Bij de communicatiehulpmiddelen in de categorie ‘vervanging van het zicht’ is er voortaan een tegemoetkoming voor de voorleessoftware voor de smartphone en voor de scanstand voor de smartphone.

Aanvulling intellectuele en andere mentale functies

Bij de mobiliteitshulpmiddelen in de categorie ‘aanvulling van intellectuele en andere mentale functies’ zijn de duofiets, de duofiets met ziteenheid, de rolstoelfiets en de rolstoelplateaufiets nieuw op de refertelijst.
Andere nieuwigheden zijn de bedbox op vaste hoogte of met elektrische hoogteverstelling (en de herstellingskosten van dat laatste). En de aangepaste kledij voor iemand met een ernstige gedragsstoornis.

Inwerkingtreding

Het nieuwe MB van 6 oktober 2017 is in werking getreden op 1 december 2017. Het is van toepassing op de aanvragen voor individuele materiële bijstand die vanaf dan worden ingediend bij het VAPH.
Bron: Ministerieel besluit van 6 oktober 2017 houdende vervanging van de refertelijst inzake individuele materiële bijstand, BS 30 november 2017
Ilse Vogelaere
  322