Hoofd LNE beslist over afkoop strafvordering bij inbreuk op Dierenwelzijnswet

Wie de Dierenwelzijnswet overtreedt (of de uitvoeringsbesluiten) kan door de betaling van een geldsom een einde maken aan de strafvordering. Het hoofd van het Vlaams departement Leefmilieu, Natuur en Energie doet de afkoopvoorstellen. Deze procedure met minnelijke schikking geldt ook bij overtredingen van de Europese regelgeving.

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts heeft zijn bevoegdheid op dit vlak overgedragen. Het delegatiebesluit dateert nog maar van 27 oktober 2014, maar is retroactief van toepassing. Vanaf 25 juli 2014, de dag dat Weyts als Dierenwelzijnsminister werd aangewezen. Maar ook de dag dat de bevoegdheid dierenwelzijn organisatorisch aan het beleidsdomein LNE werd toegewezen.

Dierenwelzijn is immers nog min of meer onbekend terrein voor LNE. De materie is op 1 juli 2014 overgekomen van de federale overheid naar de gewesten, als onderdeel van de Zesde Staatshervorming. De oude regeling m.b.t. de afkoopvoorstellen uit het KB van 20 september 2005 kon hierdoor dus geen uitwerking meer hebben.

Bron:Ministerieel besluit van 27 oktober 2014 tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 april 2006 houdende toekenning van aanvullende en specifieke delegaties aan het hoofd van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie, BS 4 november 2014.
Zie ook Wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, BS 3 december 1986. (art. 41bis) Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, BS 1 augustus 2014. Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, BS 1 augustus 2014.

Laure Lemmens

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 april 2006 houdende toekenning van aanvullende en specifieke delegaties aan het hoofd van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie

Afkondigingsdatum : 27/10/2014
Publicatiedatum : 04/11/2014

Gepubliceerd op 04-11-2014

  126