Hogere minimumvergoeding voor stagiairs

Wijziging van de Codex Deontologie voor Advocaten - Wijziging van `Afdeling II.1.4 Plichten van de stagemeester' in “Deel II - Toegang tot het beroep, stage en vorming”

Vanaf gerechtelijk jaar 2019-2020 moeten de stagemeesters hun stagiairs een hogere minimumvergoeding betalen. Voor een voltijdse beschikbaarheid bedraagt de maandelijkse vergoeding vanaf dan minstens 1.500 euro in het eerste stagejaar en minstens 2.200 euro vanaf het tweede stagejaar. Voor het eerste stagejaar betekent dit een verhoging met 100 euro, voor de volgende stagejaren zelfs met 250 euro. Uiteraard kunnen stagemeester en stagiair samen een hogere vergoeding overeenkomen, het gaat hier enkel om minimumbedragen.

De minimumvergoeding was vorig jaar ook al verhoogd. Maar toen ging het maar om 50 euro extra.

De algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies heeft deze wijziging aan de Codex Deontologie aangenomen op 19 december 2018. Ze treedt in werking op 1 september 2019.

Bron: Wijziging van 19 december 2018 van de Codex Deontologie voor Advocaten - Wijziging van `Afdeling II.1.4 Plichten van de stagemeester' in “Deel II - Toegang tot het beroep, stage en vorming”, BS 3 juni 2019
Ilse Vogelaere
  1020