Hogere inkomensgrenzen voor kosteloze juridische tweedelijnsbijstand

Vanaf 1 september 2016 mag men iets meer verdienen dan vandaag om in aanmerking te komen voor kosteloze of gedeeltelijk kosteloze juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand. De hogere inkomensgrenzen zijn het gevolg van de jaarlijkse indexering. Een bericht van de FOD Justitie in het Belgisch Staatsblad van 31 augustus 2016 bevat de nieuwe bedragen.

Vanaf 1 september 2016 tot en met 31 augustus 2017 gelden volgende maxima:

 Volledige kosteloosheidGedeeltelijke kosteloosheid
AlleenstaandenTot 978 euro netto/maandTussen 978 euro en 1.255 euro netto/maand
Gehuwden, samenwonenden en alleenstaanden met personen ten lasteTot 1.255 euro netto/maand (gezinsinkomen) + 15% van het leefloon per persoon ten lasteTussen 1.255 euro en 1.531 euro netto/maand (gezinsinkomen) + 15% van het leefloon per persoon ten laste

Tot en met 31 augustus 2016 liggen de inkomensgrenzen nog op 953 euro, 1.224 euro en 1.493 euro per maand.

Wie recht heeft op een gedeeltelijk kosteloze juridische bijstand betaalt een eigen bijdrage aan de advocaat in de kosten van de bijstand per aanstelling door het bureau van juridische bijstand. Concreet betaalt men het verschil tussen de netto-inkomsten en de bedragen van de inkomensgrenzen voor volledig kosteloze juridische bijstand. Er geldt wel een minimum van 25 euro en een maximum van 125 euro. De advocaat voegt het ontvangstbewijs van de betaling bij het dossier.

Bron:Juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand. - Aanpassing van de bedragen, BS 31 augustus 2016.
Zie ook: – KB van 18 december 2003 tot vaststelling van de voorwaarden van de volledige of gedeeltelijke kosteloosheid van de juridische tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand, BS 24 december 2003 (art. 1, § 1, 1° en 2° en art. 2, 1° en 2°) – Juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand. - Aanpassing van de bedragen, BS 18 augustus 2015.

Christine Van Geel

Juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand - Aanpassing van de bedragen

Afkondigingsdatum : 31/08/2016
Publicatiedatum : 31/08/2016

Gepubliceerd op 01-09-2016

  289