Hogere inhaalpremie voor invalide werknemers wordt bevestigd

Officieel bericht Aanpassing buiten index op 1 mei 2017 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen

In uitvoering van het recente interprofessioneel akkoord (IPA 2017-2018) werd de inhaalpremie voor de invalide werknemer die al minstens twee jaar arbeidsongeschikt is, opgetrokken. Dat gebeurt in twee stappen, gespreid over 2017 en 2018. Nieuw is dat gerechtigden met gezinslast vanaf 2018 meer krijgen.
Wie al een tijd arbeidsongeschikt (invalide gerechtigden) is, krijgt bovenop zijn invaliditeitsuitkering een inhaalpremie die elk jaar wordt uitbetaald in mei:
  • voor 2017 gaat het om 374,0661 euro (basisbedrag);
  • vanaf 2018 gaat het om 436,4778 euro (basisbedrag) voor de werknemers met persoon ten laste en 393,3840 euro (basisbedrag) voor wie op 31 december geen gezinslast heeft.
Wie in mei 2017 een inhaalpremie heeft gekregen, kon in oktober 2017 een éénmalige bijkomende inhaalpremie krijgen van 21,5469 euro (basisbedrag), voor zover zij op 31 december 2016 werden beschouwd als werknemer met persoon ten laste.
De FOD Sociale Zekerheid heeft die verhoging in twee stappen nu bevestigd door de bedragen van de inhaalpremie voor 2017 en 2018 te publiceren in het Belgisch Staatsblad. Namelijk:
1/ Inhaalpremie voor 2017 (reële bedragen uitbetaald in mei, minstens twee jaar ongeschiktheid op 31 december van het voorgaande jaar):
  • met gezinslast: 543,10 euro;
  • zonder gezinslast: 513,52 euro.
2/ Inhaalpremie voor 2018 (reële bedragen uitbetaald in mei, minstens twee 2 jaar ongeschiktheid op 31 december van het voorgaande jaar):
  • met gezinslast: 599,20 euro;
  • zonder gezinslast: 540,04 euro.
Bron: Aanpassing buiten index op 1 mei 2017 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen, BS 1 december 2017
Steven Bellemans
  3325