Hof van beroep installeert voorzitter en ondervoorzitter van vrederechters en rechters in politierechtbank (art. 89 en 90 Potpourri III-wet)

Er komen regels voor de installatie van de voorzitter en de ondervoorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank. De installatie van die twee vrij recente mandaten – de voorzitter is korpschef, de ondervoorzitter bekleedt een adjunct-mandaat – gebeurt voor een kamer van het hof van beroep, voorgezeten door de eerste voorzitter (of een vervangende raadsheer), of voor een vakantiekamer.

Beide mandaten ontbraken in de installatieregels voor magistraten omdat de voorzitter en de ondervoorzitter puur strikt genomen eigenlijk geen korpschef en houder van een adjunct-mandaat in een rechtscollege zijn. Nu wordt verduidelijkt dat hun installatie gebeurt voor het hof van beroep. Net zoals bij de voorzitters en ondervoorzitters van de rechtbanken van eerste aanleg en rechtbanken van koophandel.

Tot slot nog dit. Omdat assessoren in tuchtrechtscolleges zowel in de tuchtrechtbank als in de tuchtrechtbank in beroep kunnen zetelen, moesten ze tot nu in beide rechtbanken geïnstalleerd worden. Die regel geldt niet meer. Installatie in één van de rechtbanken geldt ook voor het andere tuchtrechtscollege.

De artikelen 89 en 90 van de wet van 4 mei 2016 zijn in werking getreden op 23 mei 2016.

Bron:Wet van 4 mei 2016 houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie, BS 13 mei 2016 (art. 89 en 90 Potpourri III-wet)
Zie ook:Gerechtelijk Wetboek (art. 58bis, 288 en 291)

Ilse Vogelaere

Wet houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie

Afkondigingsdatum : 04/05/2016
Publicatiedatum : 13/05/2016

Gepubliceerd op 23-06-2016

  115