Hilde Laga stapt uit Raad van Toezicht FSMA

Hilde Laga, advocate en docente vennootschapsrecht aan de KULeuven, stapt uit de Raad van Toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Dirk Van Gerven, Stafhouder van de Balie te Brussel, blijft voorzitter van de Raad van Toezicht. Zijn mandaat wordt hernieuwd voor 6 jaar.

Nieuwe leden

Deborah Janssens wordt plaatsvervangend lid van de Raad van Toezicht van de FSMA. Zij neemt het mandaat van Hilde Laga over.

Ook Frédéric Rouvez wordt benoemd als lid van de Raad van Toezicht van de FSMA. Hij vervangt er Robert Geurts, wiens mandaat hij voleindigt.

Hernieuwing mandaten

Tenslotte worden ook de mandaten van lid van de Raad van Toezicht van de FSMA van Didier Matray, Pierre Nicaise en Marnix Van Damme hernieuwd.

Duur mandaten

Het mandaat van al deze benoemde personen begint te lopen vanaf de datum van de eerste vergadering van de Raad van Toezicht in zijn nieuwe samenstelling.

De leden van de Raad van Toezicht van de FSMA worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van 6 jaar.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de FSMA telt momenteel in totaal 10 leden. Dirk Van Gerven zit de Raad voor. De Raad ziet toe op de werking en de financiering van de FSMA en geeft adviezen over de prioriteiten en de uitvoering van het toezichtsbeleid van de FSMA.

De Raad keurt ook, op voorstel van het directiecomité en na advies van het auditcomité, de jaarlijkse begroting, de jaarrekening en het deel van het jaarverslag dat hem aanbelangt, goed.

Bron:Koninklijk besluit van 29 juni 2015 houdende benoeming van leden van de raad van toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, BS 2 juli 2015.
Zie ook: Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, BS 4 september 2002 – art. 48, § 2

Christine Van Geel

Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de raad van toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten

Afkondigingsdatum : 29/06/2015
Publicatiedatum : 02/07/2015

Gepubliceerd op 07-07-2015

  176