Hervorming gerechtelijke arrondissementen wijzigt verplaatsingsvergoeding gerechtsdeurwaarders burgerlijke- en handelszaken

De verplaatsingsvergoeding van gerechtsdeurwaarders in burgerlijke- en handelszaken wordt sinds 1 april 2014 toegekend op basis van het kanton waar de betekening van de akte geschiedt. Vroeger was dit op basis van het gerechtelijk arrondissement waar hun kantoor gevestigd was.

Maar dat systeem kan door de hervorming van de gerechtelijke arrondissementen niet meer worden toegepast. De regeling in het KB van 30 november 1976 wordt daarom volledig vernieuwd.

Het KB van 25 april 2014 bevat een overzicht van de nieuwe bedragen. De vergoeding varieert van 6,20 euro (onder meer wanneer de betekening geschiedt in één van de kantons van Anderlecht, in het kanton Asse of in één van de 6 kantons van Brussel) tot 14,23 euro (indien de betekening geschiedt in de kantons Beauraing-Dinant-Gedinne, Ciney-Rochefort, Couvin-Philippeville of Florennes-Walcourt).

Bron:Koninklijk besluit van 25 april 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 1976 tot vaststelling van het tarief voor akten van gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken en van het tarief van sommige toelagen, BS 13 mei 2014.
Zie ook Wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde, BS 10 december 2013.

Laure Lemmens

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 1976 tot vaststelling van het tarief voor akten van gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken en van het tarief van sommige toelagen

Afkondigingsdatum : 25/04/2014
Publicatiedatum : 13/05/2014

Gepubliceerd op 20-05-2014

  84