Hervorming gerechtelijke arrondissementen: omzendbrief verduidelijkt verplaatsingsvergoedingen van gerechtsdeurwaarders in strafzaken

Sinds 1 april 2014 zijn er geen 27, maar 12 gerechtelijke arrondissementen: Antwerpen, Limburg, Waals-Brabant, Brussel, Leuven, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Luik, Eupen, Luxemburg, Namen en Henegouwen. Dit heeft ook gevolgen voor de verplaatsingsvergoedingen van gerechtsdeurwaarders in strafzaken. In omzendbrief nr. 223 geeft minister van Justitie, Annemie Turtelboom, meer uitleg bij de wijzigingen.

De forfaitaire vergoeding die gerechtsdeurwaarders ontvangen voor prestaties geleverd in het kader van de gerechtskosten in strafzaken verschilt naargelang de afdeling van het gerechtelijk arrondissement waar de gerechtsdeurwaarder zijn prestaties heeft geleverd. Bijvoorbeeld: wanneer een gerechtsdeurwaarder zijn kantoor heeft in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen – afdeling Mechelen maar een prestatie heeft geleverd in afdeling Turnhout dan wordt de vergoeding toegekend die overeenstemt met de afdeling Turnhout.

De afdeling ‘verplaatsingsvergoedingen’ in de tabel met de gerechtskosten in strafzaken van Omzendbrief nr. 131quater ziet er voortaan als volgt uit:

 • Gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen:
  • afdeling Brugge: 3,49 euro/km;
  • afdeling Kortrijk: 2,30 euro/km;
  • afdeling Veurne: 2,80 euro/km;
  • afdeling Ieper: 4,46 euro / km;
 • Gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen:
  • afdeling Gent: 2,80 euro/km;
  • afdeling Dendermonde: 2,30 euro/km;
  • afdeling Oudenaarde: 3,11 euro/km;
 • Gerechtelijk arrondissement Antwerpen:
  • afdeling Antwerpen: 2,13 euro/km;
  • afdeling Mechelen: 2,46 euro/km;
  • afdeling Turnhout: 2,46 euro/km;
 • Gerechtelijk arrondissement Limburg:
  • afdeling Hasselt: 2,80 euro/km;
  • afdeling Tongeren: 2,96 euro/km;
 • Gerechtelijk arrondissement Leuven: 3,80 euro/km;
 • Gerechtelijk arrondissement Brussel: 2,13 euro/km;
 • Gerechtelijk arrondissement Waals-Brabant: 5,28 euro/km;
 • Gerechtelijk arrondissement Eupen: 7,49 euro/km;
 • Gerechtelijk arrondissement Luik:
  • afdeling Luik: 2,13 euro/km;
  • afdeling Verviers: 3,49 euro/km;
  • afdeling Hoei: 5,28 euro/km;
 • Gerechtelijk arrondissement Namen:
  • afdeling Namen: 3,32 euro/km;
  • afdeling Dinant: 7,84 euro/km;
 • Gerechtelijk arrondissement Luxemburg:
  • afdeling Marche-en-famenne: 9,85 euro/km;
  • afdeling Neufchâteau: 5,81 euro/km;
  • afdeling Aarlen: 3,49 euro/km;
 • Gerechtelijk arrondissement Henegouwen:
  • afdeling Bergen: 2,80 euro/km;
  • afdeling Doornik: 2,13 euro/km;
  • afdeling Charleroi: 2,13 euro/km.

Turtelboom verwijst voor meer informatie door naar het secretariaat van de dienst gerechtskosten via het mailadres secret.FraisJustice.Gerechtskosten@just.fgov.be, per telefoon op het nummer 02/552.25.13 of per fax op het nummer 02/522.27.76.

Omzendbrief nr. 223 is op 2 mei 2014 in het Staatsblad verschenen, maar retroactief van toepassing vanaf 1 april 2014.

Bron:Omzendbrief nr. 223 van 17 april 2014 betreffende de verplaatsingsvergoedingen van gerechtsdeurwaarders in strafzaken, BS 2 mei 2014.
Zie ook Wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde, BS 10 december 2013.

Laure Lemmens

Omzendbrief nr. 223 betreffende de verplaatsingsvergoedingen van gerechtsdeurwaarders in strafzaken

Afkondigingsdatum : 17/04/2014
Publicatiedatum : 02/05/2014

Gepubliceerd op 13-05-2014

  175