Hervorming civiele veiligheid: hulpverleningszones ingedeeld in categorieën

In 2007 heeft de overheid de modernisering van de civiele veiligheid opgestart. Met de indeling van de 34 hulpverleningszones in categorieën volgt alweer een nieuwe stap in dat proces. De indeling moet ervoor zorgen dat vergelijkbare zones op dezelfde manier kunnen worden behandeld. Maar voor welke doelen dit precies van belang zal zijn, is nog niet duidelijk. Daarvoor volgt later nog een KB. Duidelijk is wel al dat de indeling een rol zal spelen om de premie van de zonecommandant te bepalen.

Elke hulpverleningszone kreeg een categorie toegewezen op basis van de punten die ze scoren op deze 3 parameters: de bevolking van de zone, het aantal hulpverleningsposten van de zone en het aantal operationele personeelsleden van de zone. De punten werden toegekend op basis van een puntentabel, met de cijfers geldig op 1 januari als referentiepunt.

In totaal zijn er 4 categorieën: zones die 0 tot en met 9 punten scoren zijn ingedeeld in categorie 1, voor categorie 2 zijn dan 10 tot en met 20 punten, voor categorie 3 21 tot en met 35 punten en voor categorie 4 meer dan 35 punten.

De precieze indeling is terug te vinden in bijlage 2 bij het KB van 26 februari 2014. Het besluit treedt in werking wanneer de voorwaarden voor de oprichting van de hulpverleningsvoorwaarden zijn vervuld. Ook het betrokken artikel over de indeling van de zones in categorieën uit de hervormingswet van 15 mei 2007 treedt dan in werking.

Bron:Koninklijk besluit van 26 februari 2014 tot indeling van de zones in categorieën bedoeld in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, BS 2 april 2014.
Zie ook Wet van 21 december 2013 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken ( art. 64-130 ) , BS 31 december 2013.

Laure Lemmens

Koninklijk besluit tot indeling van de zones in categorieën bedoeld in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid

Afkondigingsdatum : 26/02/2014
Publicatiedatum : 02/04/2014

Gepubliceerd op 08-04-2014

  114