Hervormde arbeidsrechtbanken krijgen kader voor sociale rechters

Op 1 april 2014 zijn de arbeidsrechtbanken hervormd. Die hervorming heeft ook gevolgen voor het kader van de rechters in sociale zaken.

Hervorming

De wetgever snoeit in het aantal arbeidsrechtbanken. Ze worden voortaan georganiseerd per ressort van het hof van beroep. Behalve in het ressort Brussel, waar Brussel, Nijvel en Leuven een eigen arbeidsrechtbank hebben. En ook Eupen heeft een eigen arbeidsrechtbank. De ‘oude’ arbeidsrechtbanken worden afdelingen van de nieuwe.

Rechters in sociale zaken

Het nieuwe besluit legt voor elk van de nieuwe rechtbanken het aantal rechters in sociale zaken vast. Sociale rechters zijn niet-professionele magistraten die op voorstel van de organisaties van werkgevers, zelfstandigen en werknemers benoemd worden. Ze staan de beroepsrechter bij in de beoordeling van de zaak.

De nieuwe kaders zien er als volgt uit:

Arbeidsrechtbank Als werkgeverAls werknemer-arbeiderAls werknemer-bediendeAls zelfstandige
Antwerpen71383348
Limburg35231620
Brussel-Nederlandstalig37122814
Brussel-Franstalig89306045
Leuven12101012
Waals-Brabant159912
Oost-Vlaanderen64343044
West-Vlaanderen48323033
Luik56342539
Eupen5335
Luxemburg1810918
Namen20101016
Henegouwen69383853

Inwerkingtreding

De nieuwe aantallen gelden vanaf 1 april 2014.

Bron:Koninklijk besluit van 25 maart 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 1970 tot vaststelling van het aantal rechters en raadsheren in sociale zaken en van de wijze van voordracht van de kandidaten, BS 28 maart 2014.
Zie ook:Koninklijk besluit van 7 april 1970 tot vaststelling van het aantal rechters en raadsheren in sociale zaken en van de wijze van voordracht van de kandidaten

Ilse Vogelaere

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 1970 tot vaststelling van het aantal rechters en raadsheren in sociale zaken en van de wijze van voordracht van de kandidaten

Afkondigingsdatum : 25/03/2014
Publicatiedatum : 28/03/2014

Gepubliceerd op 02-04-2014

  148