Herstel van rechterlijk verzuim strikt geïnterpreteerd

De wetgever beklemtoont dat een rechter die zijn rechtsmacht over een geschilpunt heeft uitgeput, in principe terzake niet meer kan geadieerd worden. Dat kan enkel nog in de uitzonderingen die het Gerechtelijk Wetboek zelf voorziet. Deze nieuwe wet van 28 februari 2014 moet samengelezen worden met de wet van 24 oktober 2013. Die laatste laat toe dat een rechter die zich niet over alle punten van de zaak heeft uitgesproken kan terugkomen op zijn beslissing en zich alsnog over die vergeten punten kan uitspreken. Op die manier is geen hoger beroep nodig.

De Raad van State vond in zijn advies over de wet van 24 oktober 2013 dat de wetgever het principe van het ontslag van onderzoek voor een rechter die zijn rechtsmacht over een geschilpunt volledig heeft uitgeoefend uitdrukkelijk moest bevestigingen. Dat is wat de nieuwe wet van 28 februari 2014 nu doet. De uitlegging, de verbetering en het herstel van een verzuim van een uitspraak moeten als strikte uitzonderingen op dit algemene beginsel opgevat worden.

De nieuwe wet van 28 februari 2014 treedt in werking op 3 februari 2014. Dat is de datum waarop de wet van 24 oktober 2013 in werking is getreden.

Bron:Wet van 28 februari 2014 tot wijziging van artikel 19 van het gerechtelijk wetboek met betrekking tot de rechtzetting van materiële vergissingen of omissies in de vonnissen alsook tot de uitlegging van de vonnissen, BS 15 mei 2014
Zie ook:Wet van 24 oktober 2013 tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de verbetering van materiële verschrijvingen of het herstel van omissies in rechterlijke beslissingen alsook de uitlegging van rechterlijke beslissingen, BS 24 januari 2014

Ilse Vogelaere

Wet tot wijziging van artikel 19 van het gerechtelijk wetboek met betrekking tot de rechtzetting van materiële vergissingen of omissies in de vonnissen alsook tot de uitlegging van de vonnissen

Afkondigingsdatum : 28/02/2014
Publicatiedatum : 15/05/2014

Gepubliceerd op 06-06-2014

  123