Hernummeringen binnen codex deontologie advocaten

Codex deontologie voor advocaten

De nummering binnen de codex deontologie voor advocaten wordt lichtjes aangepast. De aanpassingen gebeuren in deel V over de organisatie van het kantoor. Meer bepaald in het hoofdstuk over de samenwerkingsverbanden tussen advocaten en eenpersoonsvennootschappen van advocaten.

In dat hoofdstuk zijn delen van het oude OVB-reglement over de samenwerkingsverbanden overgenomen. Met de daarbijhorende nummering. Maar die nummering past uiteraard niet in de nummering binnen de codex. Vandaar dat een erratum nu de nummering binnen de art. 172, 173, 174 en 175 van de codex verandert.

Bron: Codex deontologie voor advocaten van 25 juni 2014, BS 30 september 2014
Bron: Orde van Vlaamse Balies. Nummering Hoofdstuk V.1. `Samenwerkingsverbanden tussen advocaten en eenpersoonsvennootschappen van advocaten' van de Codex Deontologie voor Advocaten. - Erratum, BS 10 oktober 2018
Zie ook:
OVB-reglement van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten
Ilse Vogelaere
  264