Hernieuwde Vlaamse Beroepscommissie Rijexamen gaat van start

Op 15 april maken Herman Verlinden, Rudi Sierens en Jan Desmet hun opwachting als commissaris bij de Vlaamse kamer van de Beroepscommissie Rijexamen. Vlaams minister van Mobiliteit, Ben Weyts, heeft hen op 3 april aangewezen voor een (hernieuwbaar) mandaat van 2 jaar. Verlinden kreeg daarbij ook de rol van voorzitter toegewezen. Sierens zal hem bijstaan als vicevoorzitter.

De zoektocht naar een nieuwe bezetting voor de Vlaamse kamer is daarmee relatief snel afgewerkt. De oproep tot kandidaten is immers nog geen 2 maanden geleden, op 20 februari, in het Staatsblad verschenen.

Geïnteresseerde politierechters of vrederechters die minstens 5 jaar een politierechtbank hadden voorgezeten, konden zich tot en met 2 maart kandidaat stellen voor één van de 3 vrije zetels van commissaris. Maar alleen rechters die door hun diploma konden aantonen dat ze hun examens van doctor of licentiaat in de rechten in het Nederlands hadden afgelegd, kwamen in aanmerking.

Kamervoorzitter Verlinden werd benoemd in zijn hoedanigheid van emeritus politierechter in Leuven. Vicevoorzitter Sierens is politierechter in Brugge, Desmet is vrederechter in Brussel.

Samen zullen ze de ingediende beroepen tegen ‘beslissingen tot het niet-slagen in het praktische rijexamen’ behandelen. Het gaat daarbij alleen om de beroepen die betrekking hebben op de examens die in het Nederlands zijn afgelegd.

Bron:Aanstelling van 3 april 2015 van de leden van de beroepscommissie die belast is met de afhandeling van beroepen die worden ingediend door kandidaten die niet geslaagd zijn voor het praktische rijexamen, BS 13 april 2015.
Zie ook Oproep kandidaten beroepscommissie rijexamen, BS 20 februari 2015. Koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs (art. 47), BS 30 april 1998.

Laure Lemmens

Afkondigingsdatum : 03/04/2015
Publicatiedatum : 13/04/2015

Gepubliceerd op 17-04-2015

  171