Hangend geschil bij Raad van State zet overheid aan tot publicatie AETR-overeenkomst

Op 21 oktober 2015 is de integrale tekst van de ‘Europese Overeenkomst nopens de arbeidsvoorwaarden voor de bemanningen van motorrijtuigen in het internationale vervoer over de weg’ of AETR-overeenkomst, afgesloten in Genève op 1 juli 1970, in het Staatsblad verschenen. De federale overheid speelt daarmee in op een hangend geschil bij de Raad van State. Dat blijkt na contact met de FOD Mobiliteit die de publicatie verzorgde.

Volgens de auditeur bij de Raad van State zijn de geamendeerde bepalingen van de AETR niet tegenwerpelijk aan de Belgische rechtsonderhorigen omdat de vertaling ervan nooit werd gepubliceerd in ons land. De FOD Mobiliteit wil vermijden dat er een juridisch vacuüm ontstaat en heeft daarom niet gewacht op de uitspraak van de Raad van State om aan de kritiek tegemoet te komen.

De FOD koos er echter niet voor om alleen een lijst van vertaalde amendementen te publiceren. Bepaalde artikels van de AETR zijn immers meermaals geamendeerd waardoor het voor de lezer niet meer duidelijk zou zijn hoe de vork in de steel zit. Voor een betere leesbaarheid werd daarom de vertaling van de volledig geconsolideerde versie gepubliceerd. Het gaat om de overeenkomst zoals aangepast tot het zogenaamde ‘Amendement 6’. Dat pakket amendementen stemt de AETR af op de wijzigingen in Europese reglementering voor rij- en rusttijden van het professioneel internationaal vracht- en personenvervoer (Verordening 561/2006). De aanpassingen werden in oktober 2008 goedgekeurd door de ‘Working Party on Road Transport’ en zijn op 20 september 2010 in werking getreden.

Maar de loutere publicatie van de vertaling verandert niets aan de inhoud van de overeenkomst. Al behandelt de WPRT op dit moment nog andere amendementen en aanpassingen. Zo heeft de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties de WPRT op 18 februari 2015 nog op de hoogte gebracht van een voorstel tot aanpassing van artikel 14 van de AETR om ‘regionale economische integratieorganisaties’ te laten deelnemen aan de overeenkomst. Eerder werd onder meer het voorstel gedaan om een nieuw artikel 10bis te introduceren over het uitwisselen van informatie over digitale tachograafkaarten.

De federale overheid zal ook deze amendementen na goedkeuring moeten publiceren in het Staatsblad om een gelijkaardig juridisch vacuüm te vermijden.

Bron:Europese Overeenkomst nopens de arbeidsvoorwaarden voor de bemanningen van motorrijtuigen in het internationale vervoer over de weg (A.E.T.R.), BS 21 oktober 2015.
Zie ook Verslagen van de ‘European Working Party on Road Transport’; United Nations Economic Commission for Europe (UNECE).

Laure Lemmens

Europese Overeenkomst nopens de arbeidsvoorwaarden voor de bemanningen van motorrijtuigen in het internationale vervoer over de weg (A.E.T.R.)

Afkondigingsdatum : 01/07/1970
Publicatiedatum : 21/10/2015

Gepubliceerd op 23-10-2015

  90